Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Alexander Streltsov


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-7742-5731Orcid 0000-0002-7742-5731
Dr Alexander Streltsov uzyskał tytuł doktora fizyki na Uniwersytecie w Düsseldorfie w 2013 roku. Badania prowadzone podczas jego doktoratu zostały uhonorowane nagrodą za najlepszą dysertację od Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego. W latach 2013 – 2017 był stypendystą Humboldta w ICFO w Barcelonie (Hiszpania) oraz na Freie Universität Berlin (Niemcy). Od 2017 do 2018 roku był głównym badaczem na Politechnice Gdańskiej, Polska. Od grudnia 2018 roku jest liderem grupy w Centrum Kwantowych Technologii Optycznych (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, Polska). Jego badania koncentrują się obecnie na teoretycznych badaniach podstawowych zjawisk kwantowych, takich jak splątanie i koherencja, oraz ich zastosowaniach w technologiach kwantowych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Główne zainteresowania badawcze naszej grupy to ogólne teorie zasobów kwantowych i ich zastosowania w technologiach kwantowych.
Teorie zasobów kwantowych dostarczają ram matematycznych do badania fundamentalnych zjawisk kwantowych, takich jak splątanie kwantowe i spójność. Również termodynamika kwantowa może zostać sformułowana jako teoria zasobów. Kwantowe splątanie i spójność odgrywają ważną rolę w technologiach kwantowych, przede wszystkim w łączności kwantowej i obliczeniach kwantowych. Nasz zespół bada rolę ogólnych zasobów kwantowych w technologiach kwantowych, badając już zaproponowane protokoły dla kwantowej łączności i obliczeń kwantowych. Ponieważ splątanie jest bardzo wrażliwą własnością zanikającą w obecności szumów, naszym celem jest również opracowanie nowych protokołów kwantowych, które nie wymagają splątania, a opierają się na innych rodzajach zasobów kwantowych, takich jak spójność kwantowa.