Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego (KliWS)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Jan Kołodyński


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-8211-0016Orcid 0000-0001-8211-0016
Dr Jan Kołodyński uzyskał stopień doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Staż podoktorski odbył na Instytucie Fotoniki (ICFO) w Barcelonie. Posiada bogaty dorobek naukowy obejmujący liczne publikacje i udział w wielu projektach. Dr Kołodyński przez lata zaangażowany był w realizację projektów START i HOMING przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

W ramach laboratorium KIiWS pracujemy przede wszystkim nad problemami metrologii kwantowej i wymaganymi przez nią precyzyjnymi pomiarami kwantowymi. Opracowujemy teorię kwantowych protokołów estymacji tak, aby możliwe było ich efektywne zastosowanie w układach optycznych i atomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sensorów kwantowych opartych na parach atomowych pompowanych optycznie. Poszukujemy również nowatorskich rozwiązań w zakresie zastosowań praktycznych kwantowej informacji w kryptografii i transmisji danych, weryfikując możliwości najnowocześniejszych technologii fotonicznych. Pracujemy także nad oprogramowaniem kwantowym—naszym celem jest stworzenie biblioteki o otwartym kodzie źródłowym, która obejmie różne techniki wnioskowania statystycznego (takie jak filtrowanie, próbkowanie rzadkie i uczenie maszynowe), aby mogły one być bezpośrednio użyte w eksperymentach i urządzeniach wykorzystujących kwantowe pomiary w czasie rzeczywistym.