QOT

QOTOśrodek realizuje projekt: „Quantum Optical Technologies”. Jednostka Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) powstała we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, aby badać zjawiska kwantowe, takie jak m.in. superpozycje i splątanie, w rozmaitych układach optycznych i kontrolowanych optycznie. W długofalowej perspektywie planowane jest praktyczne wykorzystanie uzyskanych rezultatów prac badawczych i przełożenie ich np. na opracowanie bardziej czułych sensorów czy bezpiecznych metod łączności.

Twórcy Projektu

Prof. dr hab. Konrad Banaszek
Prof. dr hab. Konrad Banaszek
Dyrektor Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, kierownik Laboratorium Technologii Kwantowych w Centrum Nowych Technologii UW, fizyk, od wielu lat związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu stopnia doktora na UW, odbył staże zagraniczne na Uniwersytetach w Rochester (Stany Zjednoczone) i Oksfordzie (Wielka Brytania). Jest autorem bądź współautorem ponad stu artykułów naukowych z dziedziny szeroko pojętych technologii kwantowych. W ostatniej dekadzie koordynował trzy projekty finansowane ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Partner strategiczny


Uniwersytet w Oksfordzie
Wielka Brytania

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Uniwersytet Warszawski (Polska)
Prof. Artur K. Ekert
Uniwersytet Oksfordzki (Wielka Brytania)
Dr. Susana Gema Fernández-Huelga
Uniwersytet w Ulm (Niemcy)
Prof. Peter L. Knight
Imperial College London (Wielka Brytania)
Prof. Gerd Leuchs
Instytut Maxa Plancka (MPL), Erlangen (Niemcy)
Prof. Paolo Mataloni
Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” (Włochy)
Prof. Eugene Polzik
Instytut Nielsa Bohra, Universytet Kopenhaski (Dania)
Prof. Christine Silberhorn
Uniwersytet w Paderborn (Niemcy)
Prof. Krishna Thyagarajan
Uniwersytet Bennett, Greater Noida, Uttar Pradesh (Indie)
Prof. Nikolay V. Vitanov
Uniwersytet Sofijski im im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria)
Prof. Ian A. Walmsley
Uniwersytet Oksfordzki (Wielka Brytania)
Partner strategiczny


Uniwersytet w Oksfordzie
Wielka Brytania