Osiągnięcia

Radioizotopy to związki chemiczne, zaprojektowane tak, by gromadzić się w komórkach rakowych. Radioizotopy wprowadzane do organizmu pacjenta w celach diagnostycznych pozostają tam krótko i nie wywołują szkód, pozwalając na precyzyjne zobrazowanie zasięgu choroby. Innym rodzajem są radioizotopy stosowane w celach leczniczych. Aby wyeliminować komórki nowotworowe, muszą one emitować bardziej niszczycielskie cząstki alfa lub beta i pozostawać w ciele pacjenta przez kilka dni. Oba typy radiofarmaceutyków (diagnostyczne i terapeutyczne) będą udoskonalane w Centrum NOMATEN. Polska jest znaczącym producentem radiofarmaceutyków i dostarcza swoje produkty do 80 krajów świata. W żadnym innym sektorze polska gospodarka nie osiąga tak wysokiego wskaźnika.

Przykładowe publikacje

Defect evolution in Ni and solid-solution alloys of NiFe and NiFeCoCr under ion irradiation at 16 and 300 K
C. Mieszczynski, R. Ratajczak, J. Jagielski, G. Velişa, H.Bei, B.C. Sales, E. Wendler, W.J. Weber, and Y. Zhang
Journal of Nuclear Materials, 2020, 534, 152138;
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152138

Propagating bands of plastic deformation in a metal alloy as critical avalanches
T. Mäkinen, P. Karppinen, M. Ovaska, L. Laurson, and M.J. Alava
Science Advances, 2020, 6, 41
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abc7350

Effects of annealing on photoluminescence and defect interplay in ZnO bombarded with heavy ions: crucial role of the ion dose
A. Azarov, A. Galeckas, C. Mieszczyński, A. Hallén, and A. Kuznetsov,
Journal of Applied Physics, 2020, 127, 025701
DOI: https://doi.org/10.1063/1.5134011

Wkrótce więcej informacji

Radioizotopy to związki chemiczne, zaprojektowane tak, by gromadzić się w komórkach rakowych. Radioizotopy wprowadzane do organizmu pacjenta w celach diagnostycznych pozostają tam krótko i nie wywołują szkód, pozwalając na precyzyjne zobrazowanie zasięgu choroby. Innym rodzajem są radioizotopy stosowane w celach leczniczych. Aby wyeliminować komórki nowotworowe, muszą one emitować bardziej niszczycielskie cząstki alfa lub beta i pozostawać w ciele pacjenta przez kilka dni. Oba typy radiofarmaceutyków (diagnostyczne i terapeutyczne) będą udoskonalane w Centrum NOMATEN. Polska jest znaczącym producentem radiofarmaceutyków i dostarcza swoje produkty do 80 krajów świata. W żadnym innym sektorze polska gospodarka nie osiąga tak wysokiego wskaźnika.

Przykładowe publikacje

Defect evolution in Ni and solid-solution alloys of NiFe and NiFeCoCr under ion irradiation at 16 and 300 K
C. Mieszczynski, R. Ratajczak, J. Jagielski, G. Velişa, H.Bei, B.C. Sales, E. Wendler, W.J. Weber, and Y. Zhang
Journal of Nuclear Materials, 2020, 534, 152138;
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152138

Propagating bands of plastic deformation in a metal alloy as critical avalanches
T. Mäkinen, P. Karppinen, M. Ovaska, L. Laurson, and M.J. Alava
Science Advances, 2020, 6, 41
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abc7350

Effects of annealing on photoluminescence and defect interplay in ZnO bombarded with heavy ions: crucial role of the ion dose
A. Azarov, A. Galeckas, C. Mieszczyński, A. Hallén, and A. Kuznetsov,
Journal of Applied Physics, 2020, 127, 025701
DOI: https://doi.org/10.1063/1.5134011

Wkrótce więcej informacji