Osiągnięcia

Radioizotopy to związki chemiczne, zaprojektowane tak, by gromadzić się w komórkach rakowych. Radioizotopy wprowadzane do organizmu pacjenta w celach diagnostycznych pozostają tam krótko i nie wywołują szkód, pozwalając na precyzyjne zobrazowanie zasięgu choroby. Innym rodzajem są radioizotopy stosowane w celach leczniczych. Aby wyeliminować komórki nowotworowe, muszą one emitować bardziej niszczycielskie cząstki alfa lub beta i pozostawać w ciele pacjenta przez kilka dni. Oba typy radiofarmaceutyków (diagnostyczne i terapeutyczne) będą udoskonalane w Centrum NOMATEN. Polska jest znaczącym producentem radiofarmaceutyków i dostarcza swoje produkty do 80 krajów świata. W żadnym innym sektorze polska gospodarka nie osiąga tak wysokiego wskaźnika.

Przykładowe publikacje

Defect evolution in Ni and solid-solution alloys of NiFe and NiFeCoCr under ion irradiation at 16 and 300 K
C. Mieszczynski, R. Ratajczak, J. Jagielski, G. Velişa, H.Bei, B.C. Sales, E. Wendler, W.J. Weber, and Y. Zhang
Journal of Nuclear Materials, 2020, 534, 152138;
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152138

Propagating bands of plastic deformation in a metal alloy as critical avalanches
T. Mäkinen, P. Karppinen, M. Ovaska, L. Laurson, and M.J. Alava
Science Advances, 2020, 6, 41
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abc7350

Effects of annealing on photoluminescence and defect interplay in ZnO bombarded with heavy ions: crucial role of the ion dose
A. Azarov, A. Galeckas, C. Mieszczyński, A. Hallén, and A. Kuznetsov,
Journal of Applied Physics, 2020, 127, 025701
DOI: https://doi.org/10.1063/1.5134011

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
METHOD OF PREPARATION OF THE URANIUM TARGET FOR THE PRODUCTION OF MOLYBDENUM, MOLYBDENUM PRODUCTION PROCESS AND THE URANIUM TARGET FOR THE PRODUCTION OF MOLYBDENUM
Zgłaszający
Paweł Sobkowicz, Maciej Lipka, Rafał Prokopowicz, Anna Talarowska
Numer zgłoszenia
EP3985686

Radioizotopy to związki chemiczne, zaprojektowane tak, by gromadzić się w komórkach rakowych. Radioizotopy wprowadzane do organizmu pacjenta w celach diagnostycznych pozostają tam krótko i nie wywołują szkód, pozwalając na precyzyjne zobrazowanie zasięgu choroby. Innym rodzajem są radioizotopy stosowane w celach leczniczych. Aby wyeliminować komórki nowotworowe, muszą one emitować bardziej niszczycielskie cząstki alfa lub beta i pozostawać w ciele pacjenta przez kilka dni. Oba typy radiofarmaceutyków (diagnostyczne i terapeutyczne) będą udoskonalane w Centrum NOMATEN. Polska jest znaczącym producentem radiofarmaceutyków i dostarcza swoje produkty do 80 krajów świata. W żadnym innym sektorze polska gospodarka nie osiąga tak wysokiego wskaźnika.

Przykładowe publikacje

Defect evolution in Ni and solid-solution alloys of NiFe and NiFeCoCr under ion irradiation at 16 and 300 K
C. Mieszczynski, R. Ratajczak, J. Jagielski, G. Velişa, H.Bei, B.C. Sales, E. Wendler, W.J. Weber, and Y. Zhang
Journal of Nuclear Materials, 2020, 534, 152138;
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152138

Propagating bands of plastic deformation in a metal alloy as critical avalanches
T. Mäkinen, P. Karppinen, M. Ovaska, L. Laurson, and M.J. Alava
Science Advances, 2020, 6, 41
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abc7350

Effects of annealing on photoluminescence and defect interplay in ZnO bombarded with heavy ions: crucial role of the ion dose
A. Azarov, A. Galeckas, C. Mieszczyński, A. Hallén, and A. Kuznetsov,
Journal of Applied Physics, 2020, 127, 025701
DOI: https://doi.org/10.1063/1.5134011

Wkrótce więcej informacji