Złożoność w materiałach funkcjonalnych

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Mikko Alava


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-9249-5079Orcid 0000-0001-9249-5079
Profesor Mikko Alava jest światowego formatu ekspertem w dziedzinie właściwości fizycznych materiałów. Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie badań materiałowych z użyciem zaawansowanych metod analizy danych i uczenia maszynowego. Doktorat uzyskał w obszarze inżynierii jądrowej (fizyki plazmy) na Politechnice w Helsinkach. Od 2009 roku jest profesorem Uniwersytetu Aalto w Finlandii.
Po zmianie obszaru zainteresowań badawczych z fizyki plazmy na inżynierię materiałów, zajął się zastosowaniem metod statystycznych i zagadnieniami informatyki materiałowej stosowanej do badania właściwości fizycznych ciał. W latach 2012-17 był wiceszefem COMP – Centre of Excellence in Computational Nanoscience w Finlandii. Związany był również z oraz Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire, CECAM. Jego osiągnięcia naukowe obejmują ponad 250 artykułów naukowych, w tym ponad 40 w najwyżej notowanych periodykach: Science Advances, Nature Communications, PNAS, Physical Review Letters.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zespół ma bogate doświadczenie w zakresie uczenia maszynowego i modeli wielkoskalowych. Członkowie grupy mają ugruntowaną współpracę z European High Performance Computing Joint Undertaking oraz Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire, CECAM. Grupa będzie również współpracować z pozostałymi zespołami w dziedzinie plastyczności złożonych stopów, pękania, uczenia maszynowego, modeli wieloskalowych, właściwości mechanicznych w wielu skalach, korozji z użyciem np. metod pola fazowego. Grupa ma również możliwość eksperymentalnej analizy obrazów DIC (Digital Image Correlation) z użyciem uczenia maszynowego do klasyfikacji danych i ich przewidywania.