Własności funkcjonalne

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr hab. Łukasz Kurpaska
prof. NCBJ

ScopusScopus

Orcid 0000-0002-2970-4090Orcid 0000-0002-2970-4090
Prof. Łukasz Kurpaska ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Tytuł doktorski uzyskał w 2012 na Université de Technologie de Compiègne, a w 2019 dr hab. w dziedzinie inżynierii materiałowej w NCBJ. Prof. Kurpaska w swoich badaniach naukowych zajmuje się wpływem czynników eksploatacyjnych takich jak temperatura, promieniowanie lub ciśnienie na właściwości mechaniczne i strukturalne materiałów przeznaczonych do pracy w warunkach wysokich temperatur. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych. Szczególnie dużo uwagi poświęca stopom stali, niklu i cyrkonu, a także stalom utwardzanym dyspersyjnie tlenkami. Kierował wieloma ekspertyzami na rzecz polskiego przemysłu i współpracuje z centrami akredytacyjnymi – m.in. Polskim Centrum Akredytacji i Urzędem Dozoru Technicznego. Łukasz Kurpaska jest szefem Labolatorium Badań Materiałowych NCBJ. LBM jest jedynym w Polsce labolatorium wyposażonym w 12 tzw. komór gorących i zdolnym wykonywać badania zjawisk pękania zgodnie z normami ASTM, BS oraz ISO.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zespół ma doświadczenie w badaniu właściwości mechanicznych oraz ich powiązań z budową struktur na poziomie atomowym. W NOMATEN grupa odpowiada za testowanie m. in. właściwości stali nierdzewnej, powłok ochronnych na bazie Al2 O3, stopów umocnionych dyspersyjnie tlenkami i stopów wysokiej entropii, stopów cyrkonu i niklu. Wybór niektórych badanych materiałów jest podyktowany perspektywą wykorzystania ich w kolejnych generacjach reaktorów jądrowych. Ponadto, badania nad stalami austenitycznymi i powłokami na bazie aluminium są silnie wspierane przez UE w ramach projektów M4F i GEMMA, co pokazuje, że badania NOMATEN idą w parze z obecnymi trendami w polityce unijnej i zainteresowaniem społeczności międzynarodowej.