Informatyka materiałowa – struktura i funkcje

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Stefanos Papanikolaou


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-5239-1275Orcid 0000-0001-5239-1275
Dr Stefanos Papanikolaou jest liderem grupy badawczej Informatyka Materiałowa – Struktura i Funkcje. Tytuł licencjacki w dziedzinie fizyki uzyskał na Uniwersytecie Ateńskim, a studia magisterskie i doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Illinois w USA. Kontynuował karierę naukową na stanowiskach postdoc na uniwersytetach Yale, John Hopkins oraz West Virginia.
Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie metod statystycznych w dziedzinie multiskalowego modelowania zachowań materiałów. W ostatnich pracach badał niestabilność sprężystości przy wykorzystaniu głębokich sieci neuronowych w odniesieniu mi.in. do zjawisk plastyczności, niszczenia i pękania.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Lider grupy badawczej wnosi do badań NOMATEN najlepsze praktyki związane z badaniami materiałowymi z placówek badawczych w USA. Zespół wyróżnia najlepsza wiedza w dziedzinie badań materiałowych, deformacji materiałów oraz wykorzystania sztucznej inteligencji do ich analizy. W NOMATEN metody z zakresu informatyki materiałowej grupa wykorzysta do zaawansowanej analizy danych w zakresie wielowymiarowych obrazów oraz modeli. Ma to na celu opisanie za pomocą metodologii właściwej fizyce, systemom eksperymentów oraz dokładnych testów charakteryzacji materiałów zarówno napromieniowanych i nienapromieniowanych materiałów, przy użyciu niszczących i nieniszczących metod badań próbek.