NOMATEN

NOMATENDziałalność Centrum Doskonałości NOMATEN koncentruje się na innowacyjnych, wielofunkcyjnych materiałach, które będą tu badane, projektowane i testowane. Naukowcy skupią się na materiałach odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury (powyżej 500 st. C), korozję i promieniowanie. Materiały takie znajdują zastosowanie w przemyśle (np. w technologiach energetycznych i chemicznych). Nomaten badać będzie także nowe rodzaje radiofarmaceutyków, przeznaczonych do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie nuklearnej.

Twórcy Projektu

Prof. Mikko Alava
Prof. Mikko Alava
Dyrektor Centrum Doskonałości NOMATEN
Światowej klasy ekspert w zakresie właściwości fizycznych materiałów i ich zależności od struktury, w tym właściwości transportowych. Prowadził badania nad analizą danych w materiałoznawstwie i zastosowaniami nowoczesnych metod uczenia maszynowego. Doktor inżynierii jądrowej (Politechnika Helsińska) w dziedzinie fizyki plazmy termojądrowej. Profesor zwyczajny fizyki na Uniwersytecie Aalto w Finlandii. Po zmianie kierunku badań z reakcji termojądrowych na materiałoznawstwo, profesor Alava skupił się na zastosowaniach fizyki statystycznej do fizyki materiałów oraz na wyzwaniach obliczeniowych w ujmowaniu łamliwości, tarcia, plastyczności i innych właściwości złożonych typowych dla materiałów funkcjonalnych i ich zależności od struktury. Był zastępcą dyrektora fińskiego Centrum Doskonałości w Nanonaukach Obliczeniowych (COMP). Autor/współautor ponad 250 prac naukowych, publikowanych m.in. w Science Advances, Nature Communications, PNAS czy Physical Review Letters.
Prof. Paweł Sobkowicz
Prof. Paweł Sobkowicz
Dyrektor Działalności Naukowej Centrum Doskonałości NOMATEN w obszarze materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych.
Posiada doktorat z fizyki teoretycznej. W latach 1982- 1993 pracował w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Następnie skupił się na zarządzaniu w międzynarodowych i polskich firmach technologicznych. W 2012 roku dołączył do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, gdzie zarządzał procesami transferu technologii i kierował działaniami komercjalizacyjnymi. W 2017 został zastępcą dyrektora NCBJ ds. Innowacji i Wdrożeń. Karierę naukową łączy z doświadczeniem w biznesie i wiedzą na temat praktycznego uprawiania nauki, co jest istotne w kontekście skutecznej współpracy środowiska naukowego z przemysłem. Prof. Sobkowicz badał m.in. wykorzystywanie narzędzi fizyki statystycznej do opisu złożonych zjawisk społecznych. W uznaniu tej pracy uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2016 roku. Opublikował ponad 60 artykułów naukowych cytowanych ponad 500 razy.
Partnerzy projektu


Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) we Francji
VTT Technical Research Centre of Finland
Mercedes Benz Manufacturing, Polska
Veolia Energia Polska
Bluescope Steel Ltd, Australia
SES Hydrogen, Polska
Tomex Brakes, Polska

Prof. Sergio Bertolucci
Universita di Bologna and Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Włochy)
Prof. Renata Mikołajczak
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk (Polska)
Ms Satu Helynen
Centrum Badań Technicznych VTT (Finlandia)
Dr. Yanwen Zhang
Narodowe Laboratorium Oak Ridge (USA)
Prof. Giovanni Bruno
Federalny Instytut Badań i Testowania Materiałów (Niemcy)
Dr. Lorenzo Malerba
Centrum Badań Energetycznych, Środowiskowych i Technologicznych (Hiszpania)
Dr. Teresa Pérez Prado
IMDEA Materials (Hiszpania)
Prof. Roman Stryjski
Enea Innowacje Sp. z o.o. i Uniwersytety Zielonogórski (Polska)
Prof. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk (Polska)
Dr. Marja Leena Hakalahti
Centrum Badań Technicznych VTT (Finlandia)
Dr. Frédéric Dollé
Sekcja Chemii I Radiochemi w Service Hospitalier Frédéric Joliot (Francja)
Partnerzy projektu


Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) we Francji
VTT Technical Research Centre of Finland