Osiągnięcia

Zastosowanie metod topologii do badań osobliwych faz i stanów materii zostało uhonorowane w 2016 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Uczeni intensywnie badają możliwości wykorzystania tych zjawisk, a przełomowe publikacje, dotyczące tych zagadnień, afiliowane przez naukowców z MagTop, ukazały się w renomowanych czasopismach: Physical Review Letters (2017 r.) czy Nature Physics (2018 r.).

Timo Hyart z MagTop, uczestniczył w interpretacji doświadczeń nad tzw. magicznym grafenem, okrzykniętym fizycznym przełomem roku 2018. Otrzymuje się go przez odpowiednie skręcenie dwóch warstw tego materiału o grubości zaledwie jednego atomu. Przez uzyskaną strukturę swobodnie przechodzi prąd elektryczny z zerowym oporem. Cechuje się ona nieobserwowanymi wcześniej własnościami magnetycznymi.

Przykładowe publikacje

Experimental search for the origin of low-energy modes in topological materials 

P. Mazur, K. Dybko, A. Szczerbakow, J. Z. Domagala, A. Kazakov, M. Zgirski, E. Lusakowska, S. Kret, J. Korczak, T. Story, M. Sawicki, and T. Dietl

Phys. Rev. B, 2019, 100, 041408(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.041408

Topological properties of multilayers and surface steps in the SnTe material class

Brzezicki, M. M. Wysokiński, and T. Hyart

Phys. Rev. B, 2019, 100, 121107(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.121107

Rabi-resonant behavior of periodically driven correlated fermion systems  

Płodzień and M. M. Wysokiński

Phys. Rev. B, 2019, 100, 041116(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.041116

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite
Zgłaszający
M.Szot, K. Dybko, T. Story, A. Mycielski (PUREMAT)
Numer zgłoszenia
EP21461506.4
Data zgłoszenia
12.01.2021
Tytuł
Topological charge, spin and heat transistor
Zgłaszający
V. F. Becerra, M. Trif, T. Hyart
Numer zgłoszenia
EP20197929.1
Data zgłoszenia
23.09.2020

Zastosowanie metod topologii do badań osobliwych faz i stanów materii zostało uhonorowane w 2016 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Uczeni intensywnie badają możliwości wykorzystania tych zjawisk, a przełomowe publikacje, dotyczące tych zagadnień, afiliowane przez naukowców z MagTop, ukazały się w renomowanych czasopismach: Physical Review Letters (2017 r.) czy Nature Physics (2018 r.).

Timo Hyart z MagTop, uczestniczył w interpretacji doświadczeń nad tzw. magicznym grafenem, okrzykniętym fizycznym przełomem roku 2018. Otrzymuje się go przez odpowiednie skręcenie dwóch warstw tego materiału o grubości zaledwie jednego atomu. Przez uzyskaną strukturę swobodnie przechodzi prąd elektryczny z zerowym oporem. Cechuje się ona nieobserwowanymi wcześniej własnościami magnetycznymi.

Przykładowe publikacje

Experimental search for the origin of low-energy modes in topological materials 

P. Mazur, K. Dybko, A. Szczerbakow, J. Z. Domagala, A. Kazakov, M. Zgirski, E. Lusakowska, S. Kret, J. Korczak, T. Story, M. Sawicki, and T. Dietl

Phys. Rev. B, 2019, 100, 041408(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.041408

Topological properties of multilayers and surface steps in the SnTe material class

Brzezicki, M. M. Wysokiński, and T. Hyart

Phys. Rev. B, 2019, 100, 121107(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.121107

Rabi-resonant behavior of periodically driven correlated fermion systems  

Płodzień and M. M. Wysokiński

Phys. Rev. B, 2019, 100, 041116(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.041116

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite
Zgłaszający
M.Szot, K. Dybko, T. Story, A. Mycielski (PUREMAT)
Numer zgłoszenia
EP21461506.4
Data zgłoszenia
12.01.2021
Tytuł
Topological charge, spin and heat transistor
Zgłaszający
V. F. Becerra, M. Trif, T. Hyart
Numer zgłoszenia
EP20197929.1
Data zgłoszenia
23.09.2020