Zespół Fizyki Majoran

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Timo Hyart


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-2587-9755Orcid 0000-0003-2587-9755
Dr Timo Hyart jest liderem zespołu MagTop w Warszawie. Tytuł doktora fizyki teoretycznej uzyskał na Uniwersytecie Oulu w 2009 r. Następnie pracował jako postdoc w Instytucie Badań Ciała Stałego im. Maxa Plancka, Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie Leiden i Uniwersytecie Jyväskylä. Działalność badawcza dr Hyarta skoncentrowana jest na teorii kondensatów ekscytonu, nadprzewodnikach, magnetyzmie, materiałach topologicznych i topologicznych obliczeniach kwantowych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Nasze badania skupiają się na topologicznym oddziaływaniu na układy materii skondensowanej: Spintronika cząstek Majorany w układach sprzężenia nadprzewodnictwa i magnetyzmu z materią topologiczną, identyfikacja faz topologicznych z zastosowaniem uczenia maszynowego, topologiczne właściwości otwartych układów kwantowych, topologiczne fazy w materiałach SnTe, oraz skorelowane stany i fazy topologiczne w płaskich strukturach pasmowych, takich jak grafen dwuwarstwowy.