Zespół Epitaksji z Wiązek Molekularnych (MBE)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Tomasz Wojtowicz


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-4498-4622Orcid 0000-0003-4498-4622
Prof. Tomasz Wojtowicz jest zastępcą dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badawczego MagTop Jego zainteresowania badawcze obecnie obejmują technologię wzrostu topologicznych nanostruktur półprzewodnikowych metodą epitaksji z wiązek molekularnych.(MBE) i ich badania eksperymentalne z zastosowaniem różnorodnych metod. Ma również duży wkład w badanie rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych i nanodrutów półprzewodnikowych. W 2013 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest beneficjentem w ramach projektu Maestro i stypendystą Fulbright Foundation.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badacze z zespołu MBE w MagTop koncentrują się na opracowywaniu technologii wzrostu metodą MBE dla różnorodnych nowych typów warstw epitaksjalnych i nanostruktur o właściwościach topologicznych, składających się z półprzewodników II-IV (np. Opartych na CdTe) i półprzewodników IV-VI (takich jak, np., topologiczne krystaliczne izolatory oparte na SnTe i SnSe). Szczególny nacisk kładą na sprzężenie materiałów topologicznych z ferromagnetyzmem i nadprzewodnictwem, z zastosowaniem domieszkowania.