Zespół Charakteryzacji i Nanostrukturyzacji

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr. Vinayak Bhat


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-1192-6509Orcid 0000-0002-1192-6509
Nazywam się dr Vinayak Bhat, pochodzę z Indii i obecnie jestem kierownikiem zespołu ds. Zespołu Charakteryzacji i Nanostrukturyzacji w Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop) w Polsce. Tytuł doktora fizyki otrzymałem na Uniwersytecie Kentucky w USA, w 2014 r. Następnie dołączyłem do zespołu Wydziału Fizyki na Uniwersytecie w Monachium, w Niemczech, w ramach stażu podoktorskiego trwającego od października 2014 r. do grudnia 2015 r. W latach 2016-2019 kontynuowałem prace badawcze na analogicznym stanowisku w École Polytechnique Fédérale de Lausanne, w Szwajcarii.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania Zespołu Charakteryzacji i Nanostrukturyzacji skupiają się na generowaniu i kontrolowaniu prądu spinowego w materiałach magnetycznych oraz dwuwarstwowych cienkich filmach z materiałów topologicznych i nanostruktur. Do wytwarzania próbek stosujemy metody nanolitograficzne, takie jak litografia wiązką elektronowa. Następnie poddajemy je badaniom z zastosowaniem spektroskopii typu spin-wave i technik mikroskopii lokalnego rozpraszania światła Brillouina w funkcji temperatury, pola magnetycznego i prądu.