MagTop

MagTopOśrodek realizuje projekt: ”International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter”. MagTop prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników, magnetyzmu i nadprzewodnictwa. W ten sposób naukowcy chcą przyczynić się do opracowania nowych materiałów topologicznych, a więc takich, których właściwości elektronowe sąodporne na zaburzenia. Materiały takie uważane są za przyszłość m.in. energooszczędnej elektroniki oraz informatyki kwantowej.

Twórcy Projektu

Prof. Tomasz Dietl
Prof. Tomasz Dietl
MagTop, Instytut Fizyki PAN, Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Japonia
Zdobył uznanie dzięki pionierskim badaniom półprzewodników ferromagnetycznych oraz za rozwój metod kontroli uporządkowania magnetycznego i kwantowej lokalizacji nośników. Otworzyło to drogę do powstania nowej dziedziny nauki: spintroniki półprzewodnikowej. Laureat Nagrody Naukowej Humboldta, Nagrody Europejskiego Towarzystwa Fizycznego Agilent Europhysics Prize, Nagrody FNP za opracowanie teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem. Kierownik wielu projektów naukowych, w tym ERC Advanced Grant. Członek PAN, PAU, TNW, Academia Europaea. Członek honorowy Brytyjskiego Instytutu Fizyki, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego i Japońskiego Towarzystwa Fizyki Stosowanej.
Prof. Tomasz Wojtowicz
Prof. Tomasz Wojtowicz
MagTop, Instytut Fizyki PAN) – specjalista w zakresie technologii wzrostu nanostruktur metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)
Wraz ze współpracownikami zademonstrował działanie nowego typu tranzystora spinowego, którego funkcjonowanie jest oparte na wykorzystaniu wewnętrznego momentu pędu elektronów, nie ładunku elektrycznego, jak ma to miejsce we współcześnie używanych tranzystorach. Prof. Wojtowicz wniósł istotny wkład w badania rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych i nanodrutów półprzewodnikowych. Laureat Nagrody Ministra Nauki 2013 za wybitne osiągnięcia naukowe, „za fundamentalny wkład w rozwój technologii epitaksji związek molekularnych i badania unikalnych struktur kwantowych o programowalnych własnościach spinowych”. Kierował prestiżowym projektem Maestro z Narodowego Centrum Nauki. Stypendysta Fundacji Fulbrighta.
Partnerzy zagraniczni


Uniwersytet Juliusza Maksymiliana
Würzburg
Instytut Badawczy Komunikacji Elektrycznej
Uniwersytet Tohoku, Sendai
Instytut Fizyki Chińskiej Akademii Nauk
Beijing
Współpraca z przedsiębiorstwami


VIGO System S.A.
detektory podczerwieni
PUREMAT Technologies Sp. z o.o.
ultra czyste pierwiastki
MeasLine Sp. z o.o.
układy pomiarowe
KRIOSYSTEMEM Sp. z o.o.
urządzenia kriogeniczne

Prof. Laurens Molenkamp
Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy)
Prof. Manfred Bayer
Wydział Fizyki, Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (Niemcy)
Prof. Izabella Grzegory
Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk - „Unipress”, Warszawa (Polska)
Prof. Alberta Bonanni
Instytut Fizyki Półprzewodników i Ciała Stałego, Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu (Austria)
Prof. Jacek Szade
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)
Porf. Hartmut Buhmann
Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy)
Prof. Jakub Tworzydło
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Prof. Łukasz Cywiński
Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warsaw (Polska)
Prof. Justin Wells
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Oslo (Norwegia)
Partnerzy zagraniczni


Uniwersytet Juliusza Maksymiliana
Würzburg
Instytut Badawczy Komunikacji Elektrycznej
Uniwersytet Tohoku, Sendai
Instytut Fizyki Chińskiej Akademii Nauk
Beijing
Współpraca z przedsiębiorstwami


VIGO System S.A.
detektory podczerwieni
PUREMAT Technologies Sp. z o.o.
ultra czyste pierwiastki
MeasLine Sp. z o.o.
układy pomiarowe
KRIOSYSTEMEM Sp. z o.o.
urządzenia kriogeniczne