Utrata chromosomu Y

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. dr Jan Dumański


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-1489-1452Orcid 0000-0002-1489-1452
Prof. dr Jan Dumański pochodzi z Krakowa, gdzie w latach 1979-1984 studiował na Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum UJ). W roku 1985 rozpoczął badania naukowe na Wydziale Genetyki Klinicznej w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w Szwecji. Tam się doktoryzował, a następnie uzyskał tytuł profesora w dziedzinie molekularnej genetyki medycznej. Od roku 2000 pracuje na Uniwersytecie w Uppsala w Szwecji, na Wydziale Immunologii, Genetyki i Patologii. Był także profesorem Uniwersytetu Alabama w Birmingham w USA (2006-2008), gdzie kierował Centrum Badań Genetycznych Człowieka im. Howell i Elisabeth Helflin. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących genetyki nowotworów, molekularnych podstaw metastazy, czy mechanizmów stojących za predyspozycjami do zachorowań na nowotwory.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa profesora Dumańskiego zajmuje się badaniem zjawiska LOY (ang. Loss of Chromosome Y) w wybranych subpopulacjach komórek krwi obwodowej w kontekście zwiększonej zachorowalności na niedziedziczne choroby nowotworowe oraz chorobę Alzheimera. Nadrzędnym celem jest opracowanie metody diagnostycznej opartej na LOY umożliwiającej wczesne monitorowanie i szacowanie ryzyka zachorowania na te choroby. Skupiamy się także na badaniu mechanizmu zjawiska LOY w procesie rozwoju choroby, poprzez analizę wybranych populacji leukocytów krwi, komórek odpornościowych infiltrujących do środowiska guza oraz do struktur mózgu. W tym celu stosujemy najnowocześniejsze techniki biologii molekularnej: sortowanie komórek, wysokorozdzielczą cytometrię przepływową, mikrodysekcję laserową, macierze do genotypowania, wysokoprzepustowe sekwencjonowanie DNA, RNA oraz single-cell RNA, oraz metody transkryptomiki przestrzennej. Dane otrzymane w ich wyniku poddawane są zaawansowanym analizom z użyciem narzędzi bioinformatycznych i biostatystycznych.