Bioinformatyka – struktury chromatyny odzwierciedlające stany komórkowe

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Jakub Mieczkowski


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-2091-012XOrcid 0000-0002-2091-012X
Dr Jakub Mieczkowski uzyskał tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2008. W latach 2008-2013 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk , gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych (cum laude) ze specjalizacją w bioinformatyce. W latach 2013-2016 pracował na uniwersytecie Harvarda i Massachusetts General Hospital jako Research Fellow w dziedzinie genetyki. Po zakończeniu stażu wrócił do Polski i realizował własne projekty badawcze w Instytucie im. M. Nenckiego. Od grudnia 2019 jest kierownikiem Grupy Biologii Obliczeniowej utworzonej w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej – Laboratorium Medycyny Badawczej 3P.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Interesują nas odpowiedzi komórek na stymulacje środowiskowe w kontekście ich podłoża genetycznego, epigenetycznego i środowiskowego. Stosujemy podejścia wysokoprzepustowe do badania przemian komórkowych, komunikacji komórka-komórka i transformacji chromatyny. W szczególności, w komórkach rakowych w celu zapewnienia rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych. Naszym głównym celem jest wykorzystanie metod obliczeniowych i eksperymentalnych do analizy, modelowania i badania zmian w strukturze chromatyny i regulacjach ekspresji genów wywołanych przez modyfikacje genetyczne lub stymulację zewnątrzkomórkową. Realizujemy multidyscyplinarne projekty mające na celu odkrycie wzorców w profilach chromatyny i ekspresji genów związanych ze stanem komórki.