Aktualności

LM 3P
Publikacja nt. ultrarzadkich wariantów DNA w raku piersi
29
07.2022
Publikacja nt. ultrarzadkich wariantów DNA w raku piersi

Publikacja skupia się na wykrywaniu ultrarzadkich somatycznych wariantów DNA poprzez zastosowanie nowatorskiej technologii duplex sequencing przy badaniu tkanki gruczołowej piersi. Materiał do badań pobrano od pacjentek ze sporadycznym rakiem piersi. Przeanalizowano fragmenty tkanki z miejsca, w którym gruczoł sutkowy jest oceniony jako zdrowy i pozostaje w ciele pacjentki po operacji oszczędzającej pierś.   W pracy opisano zmiany liczby kopii DNA oraz profile wariantów patogennych 542 genów związanych z onkogenezą.
LM 3P
Bogata kolekcja onkologiczna MAB
14
07.2020
Bogata kolekcja onkologiczna MAB

W pierwszych dniach lipca kolekcja prób materiału biologicznego od pacjentów onkologicznych w GUMed przekroczyła 1000 dawców. Łącznie zebrano dla nich 13 150 próbek krwi, osocza, skóry, guza oraz tkanki zdrowej. Utrzymując aktywność w rekrutacji pacjentów, w niedługim czasie kolekcja ma szansę stać się ...