Aktualności

LM 3P
Bogata kolekcja onkologiczna MAB
14
07.2020
Bogata kolekcja onkologiczna MAB

W pierwszych dniach lipca kolekcja prób materiału biologicznego od pacjentów onkologicznych w GUMed przekroczyła 1000 dawców. Łącznie zebrano dla nich 13 150 próbek krwi, osocza, skóry, guza oraz tkanki zdrowej. Utrzymując aktywność w rekrutacji pacjentów, w niedługim czasie kolekcja ma szansę stać się ...