LM 3P

LM 3POśrodek realizuje projekt: “Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.” Naukowcy pracujący w Laboratorium Medycyny 3P zajmują się przede wszystkim badaniami nad rozwojem raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn oraz raka okrężnicy i pęcherza u obu płci, a także choroby Alzheimera u mężczyzn w związku z występującą u nich utratą chromosomu Y w leukocytach. Uzyskane wyniki badań mogą doprowadzić do znalezienia nowych biomarkerów ryzyka rozwoju raka oraz pozwolić na lepsze poznanie wczesnych etapów rozwoju choroby Alzheimera.

Twórcy Projektu

Prof. dr Jan Dumański
Prof. dr Jan Dumański
Studiował Medycynę na Collegium Medicum UJ w Krakowie, następnie rozpoczął badania naukowe w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w Szwecji. Tam się doktoryzował i uzyskał w roku 2000 tytuł profesora w Uppsala University w Szwecji, w dziedzinie Eksperymentalnej Patologii, w Instytucie Immunologii, Genetyki i Patologii. Był także profesorem Uniwersytetu Alabama w Birmingham w USA, gdzie kierował Centrum Badań Genetycznych Człowieka im. Howell i Elisabeth Heflin. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących genetyki nowotworów, molekularnych podstaw metastazy, czy mechanizmów stojących za predyspozycjami do zachorowań na nowotwory. Jednym z jego głównym zainteresowań badawczych jest utrata chromosomu Y (LOY) zachodząca w leukocytach mężczyzn i przyczyniająca się do powstania wielu chorób, w tym nowotworowych i choroby Alzheimera.
Prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski
Prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski
Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed. Po doktoracie pracował w Instytucie Immunologii, Genetyki i Patologii, „Uppsala Universitet” w Szwecji oraz na Wydziale Genetyki Uniwersytetu Alabama w Birmingham w USA. Z tym ostatnim ośrodkiem pozostaje związany do dzisiaj jako adjunct professor oraz realizując wspólne międzynarodowe projekty naukowe (m.in. grant Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych). Główny obszar badawczy prof. Piotrowskiego stanowią: mozaikowatość somatyczna oraz rearanżacje strukturalne genomu w kontekście nowotworów i rzadkich chorób genetycznych.
Partnerzy zagraniczni


Uppsala University
Szwecja

Prof. Ulf Landegren
Uniwersytet w Uppsali (Szwecja)
Prof. Carl-Henrik Heldin
Uniwersytet w Uppsali, Ludwig Institute for Cancer Research (Szwecja)
Prof. Constantin Polychronakos
Uniwersytet McGilla w Montreal (Kanada)
Prof. Joris Vermeesch
KU Leuven (Belgia)
Prof. Peter Campbell
Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton (WB)
Prof. Devin Absher
Hudson Alpha Institute for Biotechnology, Huntsville (USA)
Prof. Floris Fijer
Uniwersytet w Groningen (Holandia)
Prof. Jan Korbel
Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, Heidelberg (Niemcy)
Prof. John Armour
Uniwersytet w Nottingham (WB)
Prof. Nils-Goran Larsson
Instytutu Biologii Starzenia Maxa Plancka w Kolonii (Niemcy)
Prof. Wojciech Zegarski
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (Polska)
Prof. Andrzej Mackiewicz
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
Partnerzy zagraniczni


Uppsala University
Szwecja