Kryptografia kwantowa oferuje bezpieczeństwo bezwarunkowe, to znaczy, że pierwszy raz w historii możemy zaszyfrować informację i mieć matematyczny dowód, że tylko uprawniona osoba będzie mogła ją odszyfrować. ICTQT pracuje obecnie nad wariantem kryptografii kwantowej, który (choć mogłoby to wydawać się niemożliwe) jest jeszcze bardziej bezpieczny. W tak zwanych protokołach samo testujących użytkownicy są zabezpieczeni nawet przed możliwością umieszczania tylnych wejść (ang. backdoors) przez nieuczciwych producentów ich urządzeń.

Europejska inicjatywa Quantum Technologies Flagship ma na celu wywołanie rewolucyjnych zmian, które wesprą ekonomię i społeczeństwo oraz położą podwaliny do europejskiej dominacji w kwantowych technologiach. W ramach tej inicjatywychcemy w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii oraz przyspieszyć ich rozwój i powstawanie komercyjnych produktów w Europie.

Przykładowe publikacje

Quantum theory of triboelectricity
R. Alicki and A.Jenkins
Phys. Rev. Lett., 2020, 125, 186101
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.186101

Bipartite post-quantum steering in generalised scenarios
A. Belén Sainz, M.J. Hoban, P. Skrzypczyk, and L.Aolita
Phys. Rev.Lett., 2020, 125, 050404
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.050404

Entanglement-assisted quantum communication beating the quantum Singleton bound
M. Grassl
Physical Review A, 2021, 103(2): L020601
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.L020601

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
The method of quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the transmitter, receiver, set of receivers and the system for quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the method of transmitting the cryptographic key using very weak light pulses and the method of receiving the cryptographic key using very weak light pulses.
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura, M. Jarzyna, M. Pawłowski (University of Gdansk)
Numer zgłoszenia
P.433108, PCT in preparation
Data zgłoszenia
29.02.2020

Kryptografia kwantowa oferuje bezpieczeństwo bezwarunkowe, to znaczy, że pierwszy raz w historii możemy zaszyfrować informację i mieć matematyczny dowód, że tylko uprawniona osoba będzie mogła ją odszyfrować. ICTQT pracuje obecnie nad wariantem kryptografii kwantowej, który (choć mogłoby to wydawać się niemożliwe) jest jeszcze bardziej bezpieczny. W tak zwanych protokołach samo testujących użytkownicy są zabezpieczeni nawet przed możliwością umieszczania tylnych wejść (ang. backdoors) przez nieuczciwych producentów ich urządzeń.

Europejska inicjatywa Quantum Technologies Flagship ma na celu wywołanie rewolucyjnych zmian, które wesprą ekonomię i społeczeństwo oraz położą podwaliny do europejskiej dominacji w kwantowych technologiach. W ramach tej inicjatywychcemy w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii oraz przyspieszyć ich rozwój i powstawanie komercyjnych produktów w Europie.

Przykładowe publikacje

Quantum theory of triboelectricity
R. Alicki and A.Jenkins
Phys. Rev. Lett., 2020, 125, 186101
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.186101

Bipartite post-quantum steering in generalised scenarios
A. Belén Sainz, M.J. Hoban, P. Skrzypczyk, and L.Aolita
Phys. Rev.Lett., 2020, 125, 050404
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.050404

Entanglement-assisted quantum communication beating the quantum Singleton bound
M. Grassl
Physical Review A, 2021, 103(2): L020601
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.L020601

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
The method of quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the transmitter, receiver, set of receivers and the system for quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the method of transmitting the cryptographic key using very weak light pulses and the method of receiving the cryptographic key using very weak light pulses.
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura, M. Jarzyna, M. Pawłowski (University of Gdansk)
Numer zgłoszenia
P.433108, PCT in preparation
Data zgłoszenia
29.02.2020