Zespół Kwantowych Układów Otwartych

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Łukasz Rudnicki


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-8563-6101Orcid 0000-0001-8563-6101
Lider grupy ICTQT. Zastępca dyrektora Kwantowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. Koordynator projektu QuantERA ApresSF i pełnoprawny partner projektu Stormytune w ramach programu Horyzont 2000. Reprezentuje Polskę w Sieci Społeczności Kwantowej w ramach inicjatywy Quantum Flagship. Jego praca skupia się na informatyce kwantowej, optyce kwantowej i dynamice układów otwartych. Pracę doktorską obronił w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim, równocześnie pracując w Centrum Fizyki teoretycznej PAN. W latach 2013-2019 pracował we Freiburgu, Kolonii i Erlangen.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Celem grupy jest prowadzenie badań na pograniczu optyki kwantowej, termodynamiki kwantowej i dynamiki układów otwartych. Badanie układów bozonowych w skali mezoskopowej, ewolucji układów otwartych dot. Układu Gaussa, akumulatory kwantowe, i dynamika nie podlegająca procesom Markowa. Ponadto, równie ważnym celem jest eksploracja podstawowych zagadnień informacji kwantowej, jak przyczynowość i wzajemną bezstronność informacji kwantowej i metrologia kwantowa o bardzo wysokiej rozdzielczości.