Zespół Kwantowego Cyberbezpieczeństwa

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Marcin Pawłowski


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-8611-947XOrcid 0000-0002-8611-947X
Dr Marcin Pawłowski obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim w 2010 r. Niedługo potem przyznano mu stypendium EPSRC na Uniwersytecie w Bristolu, gdzie uczestniczył w podoktorskim stażu naukowym. W 2013 r. powrócił do swojej Alma Mater i stanął na czele własnego zespołu. Obecnie jest liderem Grupy Cyberbezpieczeństwa kwantowego i komunikacji w ICTQT. Jest również jednym z założycieli SeQUra SpA – start-upu zajmującego się budową kwantowych generatorów liczb losowych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zespół Kwantowego Cyberbezpieczeństwa i komunikacji zajmuje się kwantowymi rozwiązaniami problemów bezpiecznej komunikacji i obliczeń. Jej głównym celem jest obniżenie wymogów technologicznych dla dystrybucji kluczy kwantowych i protokołów generowania liczb losowych, w szczególności w zakresie skutecznego wykrywania zdarzeń krytycznych. Poza tym grupa prowadzi badania podstawowe w obszarach, które potencjalnie mogą przyczynić się do stworzenia nowych protokołów kryptograficznych.