Nowe zasoby kwantowe II

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Michał Horodecki


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-0446-3059Orcid 0000-0002-0446-3059
Prof. Michał Horodecki jest współtwórcą teorii splątanych stanów kwantowych. Do jego największych osiągnięć należy współudział w odkryciu splątania związanego i korelacji stanów kwantowych. Autor ok. 140 publikacji. Zajmował się również losowymi kwantowymi obwodami i kryptografią kwantową. Ostatnio brał udział w pracach nad termodynamiką kwantową, rozwijając tzw. termodynamikę w języku teorii zasobów. Do jego obecnych zainteresowań badawczych należą budowa mikrosilników cieplnych i otwarte układy kwantowe.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa Nowe zasoby kwantowe II zajmuje się szerokim spektrum tematów, związanych z takimi zasobami jak nielokalność/kontekstowość, stany splątane, losowość, losowe kwantowe obwody, i wiele innych.
Zadania badawcze grupy obejmują:

  • Operacje termiczne
  • Pojęcie pracy mikroskopowej
  • Opis dynamiki mikrosilników cieplnych.
  • Ograniczenia procesu Markowa
  • Kontekstowość/nielokalność
  • Bramki kwantowe, t-design, losowe obwody
  • Teleportacja oparta na portach
  • Kwantowa eliminacja błędów
  • Zwiększenie/uzyskanie losowości, pozyskanie tajnego klucza
  • Nierówności Bella