ICTQT

ICTQTOśrodek realizuje projekt: „International Centre for Theory of Quantum Technologies”. Działalność ICTQT koncentruje się na badaniach dotyczących technologii kwantowych przyszłości, a w szczególności komunikacji i informacji kwantowej, oraz samej teorii kwantów. Z punktu widzenia praktycznych zastosowań, badania skupiają się na niezawodnych systemach zapewniających absolutne cyberbezpieczeństwo danych (m.in. kwantowa, samotestująca się kryptografia), kwantowych protokołach komunikacyjnych oraz pracach koncepcyjnych dotyczących algorytmów dla komputerów kwantowych.

Twórcy Projektu

Prof. dr hab. Marek Żukowski
Prof. dr hab. Marek Żukowski
Dyrektor ICTQT
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, członek korespondent PAN, ekspert w dziedzinie mechaniki kwantowej i kwantowej interferometrii, autor ponad 160 prac naukowych, publikowanych w najważniejszych światowych czasopismach. Członek rad naukowych kilku instytucji (jak np. Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku i projekt UE QUANT-ERA). Laureat Nagrody FNP w roku 2013 w obszarze nauk matema tyczno-fizycznych i inżynierskich „za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki”. Były członek rady NCN, były redaktor zamiejscowy Physical Review. Wyniki badań prof. Żukowskiego, dotyczących stanów splątanych fotonów, mają znaczenie nie tylko teoretyczne. Ich efektem jest rozwój interferometrii wielofotonowej, będącej podstawą eksperymentalnych realizacji prototypów przyszłych kwantowych technologii informacyjnych (np. kwantowa teleportacja, kwantowa kryptografia).
Prof. dr hab. Paweł Horodecki
Prof. dr hab. Paweł Horodecki
Fizyk teoretyk
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Politechniki Gdańskiej, obecnie kieruje zespołem ośrodka ICTQT, członek Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej. Autor i współautor ponad 150 artykułów z dziedziny kwantowej teorii informacji i podstaw mechaniki kwantowej. Profesor Horodecki to współzałożyciel Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, w którego radzie naukowej obecnie zasiada. Jest jednym z twórców kryterium Horodeckich (1996) pozwalającego stwierdzić, czy dany stan kwantowy jest splątany (artykuł zawierający ten wynik jest najliczniej cytowaną oryginalną pracą naukową w całej historii Uniwersytetu Gdańskiego). Jest też jednym z odkrywców tzw. splątania związanego (Physical Review Letters; 1998), a także wielu podstawowych praw informacji kwantowej.
Partner zagraniczny


Instytut Optyki Kwantowej i Informatyki Kwantowej (IQOQI)
Austriacka Akademia Nauk w Wiedniu
Partner polski


Uniwersytet Gdański

Prof. Anna Erika Elisabeth Andersson
Uniwersytet Heriot-Watt w Edynburgu (Szkocja)
Prof. Alain Aspect
Instytut Optyki, Ecole Polytechnique (Francja)
Prof. Markus Aspelmeyer
Wydział Fizyki, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Prof. Charles Bennett
IBM TJ Watson Research Division (USA)
Prof. Caslav Brukner
Instytut Optyki Kwantowej i Informatyki Kwantowej (IQOQI) Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu (Austria)
Prof. Bob Coecke
Uniwersytet Oksfordzki (WB)
Prof. David DiVincenzo
Forschungszentrum Juelich (Niemcy)
Prof. Mark Hillery
Hunter College, Nowy Jork (USA)
Prof. Richard Jozsa
Uniwersytet w Cambridge (WB)
Prof. Marek Kuś
Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk (Polska)
Prof. Gerd Leuchs
Instytut Światła im. Maxa Plancka (Niemcy)
Prof. Klaus Mølmer
Uniwersytet w Aarhus (Holandia)
Prof. Barbara M. Terhal
Uniwersytet Techniczny w Delfcie (Norwegia)
Prof. Philip Walther
Wydział Fizyki, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Partner zagraniczny


Instytut Optyki Kwantowej i Informatyki Kwantowej (IQOQI)
Austriacka Akademia Nauk w Wiedniu
Partner polski


Uniwersytet Gdański