Osiągnięcia

Prof. Krzysztofowi Palczewskiemu, jednemu z założycieli centrum doskonałości MCBO, udało się przywrócić wzrok zwierzętom, u których wystąpiły mutacje jak u pacjentów cierpiących na retinopatię barwnikową i inne mutacje wrodzone prowadzące do ślepoty. Odwrócenie ślepoty było możliwe dzięki równoczesnej ingerencji w kilka etapów cyklu widzenia.

Prof. Maciej Wojtkowski, jeden z założycieli ośrodka MCBO, jest twórcą nowoczesnego spektralnego tomografu optycznego SOCT do obrazowania siatkówki – urządzenia, które pozwoliło uzyskać obrazy oka znacznie lepszej jakości, niż jego poprzednicy. Tomograf SOCT zrewolucjonizował badania okulistyczne i obecnie jest używany w gabinetach na całym świecie. Według Ministerstwa Gospodarki tomograf SOCT jest jednym z trzech, obok grafenu i fotodetekto rów podczerwieni, “polskich produktów fotonicznych, które osiągnęły poziom światowy i sukces komercyjny na rynku globalnym”.

Przykładowe publikacje

Noninvasive two-photon optical biopsy of retinal fluorophores
G. Palczewska J, Boguslawsi, P. Stremplewski, L. Kornaszewski, J.Zhangb , Z.Donga, X. Liang, E. Gratton, A. Vogel, M. Wojtkowski, and K. Palczewski
PNAS, 2020, 117(36): 22532-22543
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2007527117

Restoration of visual function in adult mice with an inherited retinal disease via adenine base
S. Suh, E. H. Choi, H. Leinonen, A.T. Foik, G. A. Newby, W. H. Yeh,Z. Q. Dong, P. D. Kiser, D. C. Lyon, D. R. Liu, and K. Palczewski
Nature Biomedical Engineering, 2021, 5: 169–178
DOI: https://doi.org/10.1038/s41551-020-00632-6

Computational aberration correction in spatiotemporal optical coherence (STOC) imaging
D. Borycki, E. Auksorius, P. Węgrzyn, and M. Wojtkowski
Optics Letters, 2020, 45: 1293-1296
DOI: https://doi.org/10.1364/OL.384796

Wkrótce więcej informacji

Prof. Krzysztofowi Palczewskiemu, jednemu z założycieli centrum doskonałości MCBO, udało się przywrócić wzrok zwierzętom, u których wystąpiły mutacje jak u pacjentów cierpiących na retinopatię barwnikową i inne mutacje wrodzone prowadzące do ślepoty. Odwrócenie ślepoty było możliwe dzięki równoczesnej ingerencji w kilka etapów cyklu widzenia.

Prof. Maciej Wojtkowski, jeden z założycieli ośrodka MCBO, jest twórcą nowoczesnego spektralnego tomografu optycznego SOCT do obrazowania siatkówki – urządzenia, które pozwoliło uzyskać obrazy oka znacznie lepszej jakości, niż jego poprzednicy. Tomograf SOCT zrewolucjonizował badania okulistyczne i obecnie jest używany w gabinetach na całym świecie. Według Ministerstwa Gospodarki tomograf SOCT jest jednym z trzech, obok grafenu i fotodetekto rów podczerwieni, “polskich produktów fotonicznych, które osiągnęły poziom światowy i sukces komercyjny na rynku globalnym”.

Przykładowe publikacje

Noninvasive two-photon optical biopsy of retinal fluorophores
G. Palczewska J, Boguslawsi, P. Stremplewski, L. Kornaszewski, J.Zhangb , Z.Donga, X. Liang, E. Gratton, A. Vogel, M. Wojtkowski, and K. Palczewski
PNAS, 2020, 117(36): 22532-22543
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2007527117

Restoration of visual function in adult mice with an inherited retinal disease via adenine base
S. Suh, E. H. Choi, H. Leinonen, A.T. Foik, G. A. Newby, W. H. Yeh,Z. Q. Dong, P. D. Kiser, D. C. Lyon, D. R. Liu, and K. Palczewski
Nature Biomedical Engineering, 2021, 5: 169–178
DOI: https://doi.org/10.1038/s41551-020-00632-6

Computational aberration correction in spatiotemporal optical coherence (STOC) imaging
D. Borycki, E. Auksorius, P. Węgrzyn, and M. Wojtkowski
Optics Letters, 2020, 45: 1293-1296
DOI: https://doi.org/10.1364/OL.384796

Wkrótce więcej informacji