Zintegrowana Biologia Strukturalna (poprzednia nazwa: Farmakologia Strukturalna)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Humberto Fernandes


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-0989-7593Orcid 0000-0002-0989-7593
Dr Humberto Fernandes obronił doktorat w Laboratorium Mariusza Jaskolskiego (Poznań), gdzie zdobył doświadczenie w zakresie krystalografii rentgenowskiej. Szkolenie podoktorskie odbył u Amira Khana (Dublin), a następnie u Stephena Curry’ego (Londyn), rozwijając i integrując krystalografię z innymi technikami strukturalnymi i biofizycznymi. Po powrocie do Polski, kontynuował prace w dziedzinie biologii strukturalnej i opracował projekt dotyczący sekwencjonowania DNA, jako niezależny badacz w laboratorium Matthiasa Bochtlera (Warszawa).

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania w Grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej mają na celu wyjaśnienie mechanizmów widzenia, w szczególności roli białek tzw. cyklu widzenia, na poziomie atomowym i molekularnym, z wykorzystaniem technik biologii strukturalnej i innych uzupełniających metod charakterystyki biofizycznej. Ostatecznym celem prowadzonych w Zespole badań jest pomoc w opracowaniu środków terapeutycznych do leczenia zaburzeń widzenia oraz pomoc w zapobieganiu lub przynajmniej opóźnianiu wystąpienia chorób oczu.