Zespół Genomiki Obliczeniowej

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Marcin Tabaka


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-6166-2820Orcid 0000-0002-6166-2820
Zainteresowania naukowe dr Tabaki (lidera Zespołu Genomiki Obliczeniowej) skupiają się głównie na wdrażaniu wysokoprzepustowej technologii sekwencjonowania pojedynczych komórek do badań nad m.in. przeprogramowaniem komórek, immunologią, czy rakiem. Dr Tabaka swoje staże podoktorskie odbywał w prestiżowym ośrodku Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA (2014-2019) w laboratorium Klarman Cell Observatory kierowanym przez Aviv Regev oraz z Biologii Matematycznej w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (2010-2014).

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania prowadzone w Zespole Genomiki Obliczeniowej skupiają się nad łączeniem metod z dziedzin statystyki, fizyki statystycznej i nauk komputerowych. Ich wykorzystanie do analizy kompleksowych systemów biologicznych ma umożliwić zgłębianie wiedzy w różnych dziedzinach badawczych. Zespół dr. Tabaki swoje metody wykorzystuje do lepszego zrozumienia, na poziomie molekularnym, procesów związanych z rozwojem, regulacja ekspresji genów czy komunikacją międzykomórkową.