Laboratorium Optyki Fizycznej i Biofotoniki

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Maciej Wojtkowski


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-0599-0878Orcid 0000-0003-0599-0878
Prof. Maciej Wojtkowski (ur. 1975) jest Kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań Oka utworzonego przy Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Liderem Zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki. Prof. Wojtkowski jest ekspertem w dziedzinie obrazowania biomedycznego. Jego zainteresowania badawcze obejmują Tomografię optyczną OCT i interferometrię stosowaną w obrazowaniu biomedycznym. Jego badania mają znaczący wpływ na rozwój techniki Fouriera w dziedzinie OCT (FdOCT).

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Działalność badawcza POB_LAB koncentruje się na fizycznych podstawach obrazowania optycznego. Główną kompetencją grupy jest wszechstronny rozwój nowych metod optycznych poprzez łączenie interferometrii światła częściowo spójnego, holografii, zaawansowanej spektroskopii i fluorescencji. Program badawczy obejmuje prace nad rozwojem dwóch technik nieinwazyjnego obrazowania funkcjonalnego siatkówki – metody fluorescencji ze wzbudzeniem dwufotonowym oraz techniki optoretinografii opartej na superszybkim obrazowaniu oka metodą Czasowo Przestrzennej OCT.