Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Andrea Curatolo


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-6855-0074Orcid 0000-0001-6855-0074
Dr Andrea Curatolo jest liderem Grupy w Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych. Andrea specjalizuje się w B&R obrazowania biomedycznego, szczególnie w optycznej koherentnej tomografii (OCT) i technikach pochodnych służących do zwiększenia dokładności diagnostycznej i prowadzenia operacji, mających na celu poprawę wyników zdrowotnych, głównie w obszarach okulistyki i onkologii. Jest współautorem ponad 30 publikacji z indeksem h równym 19. Andrea uzyskała tytuł doktora biofotoniki w 2017 roku na Uniwersytecie w Australii Zachodniej pod kierunkiem prof. Davida Sampsona. Wcześniej, w 2006 roku, uzyskał tytuł magistra inżyniera fizyki na Politechnice Mediolańskiej we Włoszech.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Laboratorium IR poszukuje nowych technik i opracowuje oprzyrządowanie służące do rozwiązywania problemów naukowych w nauce o wzroku oraz zaspokajania potrzeb współczesnej okulistyki i optometrii. Zespół IR wnosi doświadczenie i przekrojową wiedzę w zakresie inżynierii optycznej, obrazowania, fizyki biomedycznej, informatyki i mechatroniki, służącą rozwiązywaniu problemów związanych z okiem. Zespół współpracuje blisko zarówno z naukowcami zajmującymi się wzrokiem, jak i okulistami, optometrystami oraz chirurgami.

Tematy badawcze laboratorium można ogólnie podzielić na:

  • Badania nad nowatorskimi technikami optycznymi, biomechanicznymi i komputerowymi do badań strukturalnych i funkcjonalnych oczu
  • Rozwój oprzyrządowania do przedklinicznej, klinicznej i chirurgicznej pielęgnacji oczu