Laboratorium Biologii Okulistycznej

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Andrzej Foik


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-1110-9223Orcid 0000-0003-1110-9223
Dr Andrzej Foik jest ekspertem w dziedzinie Biologii Molekularnej i Komórkowej, genetyki, elektrofizjologii in vivo oraz in vitro (na poziomie sieci lub jednej komórki), analizie danych i programowania. Ścieżka naukowa: Zakład Anatomii i Neurobiologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, USA (2015-2020 postdoc); Laboratorium Neurobiologii Widzenia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska (rozprawa doktorska w Neurofizjologii); Zakład biosyntezy białek w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska (praca magisterska); Zakład Biologii Molekularnej w Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

OBI Lab wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki i wirusowych technik znakowania, aby znaleźć nowe terapie wirusowe służące do przywrócenia zdolności przetwarzania sygnału wzrokowego w chorej siatkówce. Używamy elektrofizjologii in vivo i in vitro do badania systemu lokalnej i między-strukturalnej komunikacji między różnymi populacjami neuronów odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji wzrokowych oraz do badania w jaki sposób choroba zmienia funkcjonowanie układu wzrokowego, a także do testowania efektów terapii. Wykorzystujemy nowe strategie z zakresu technologii i programowania w celu wsparcia naszych wysiłków, aby przywrócenie wzroku stało się możliwe.