ICTER

ICTEROśrodek realizuje projekt: „International Centre for Translational Eye Research (ICTER)”. Efektem tych badań będzie opracowanie przełomowych aparatów pozwalających na zobrazowanie komórek siatkówki. Urządzenia te posłużą z kolei do testowania nowych terapii m.in. dla pacjentów z retinopatią cukrzycową, która jest pierwszą przyczyną utraty wzroku u osób w wieku produkcyjnym, lub ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD), czyli najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób po 50-tce w krajach rozwiniętych.

Twórcy Projektu

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Na początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obronił magisterium, uzyskał doktorat i habilitację (oba tytuły w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki). Pracował naukowo na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii i w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge w USA. Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor ponad 160 publikacji naukowych oraz kilkunastu patentów i zgłoszeń patentowych. Zaprojektował m.in. tomograf optyczny wykorzystywany do nieinwazyjnego i bezkontaktowego badania wnętrza oka, za co otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Prototypy tomografów opracowane przez prof. Wojtkowskiego stały sią podstawą do skonstruowania wielu urządzeń działających obecnie w klinikach okulistycznych na całym świecie.
Prof. dr hab. Krzysztof Palczewski
Prof. dr hab. Krzysztof Palczewski
studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, stopień doktora uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. Światowy autorytet w zakresie biochemii wzroku. Pracował na University of Florida w Gainesville w USA i na Oregon Health Sciences University w Portland w USA, gdzie stworzył własne laboratorium. Przez 13 lat prowadził badania na University of Washington w Seattle w USA, gdzie pełnił również funkcje kierownicze. Był dyrektorem Wydziału Farmakologii na Case Western Reserve University w Cleveland w USA. Obecnie zatrudniony w Szkole Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine w USA. Do jego najważniejszych osiągnięć należy skrystalizowanie oraz opisanie struktury i funkcji rodopsyny oraz odkrycie mechanizmów prowadzących do degeneracji siatkówki oka i w konsekwencji do utraty wzroku, za co otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i Ziemi. Członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności.
Partnerzy zagraniczni


Instytut Okulistyki
University College London (UCL)
UC Irvine’s Gavin Herbert Eye Institute
Kalifornia, USA
Partner naukowy z Polski


Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa
arrow3.png
Strona MKN   https://www.icter.pl/

Prof. Andrew Dick
Instytut Oftalmologii UCL (WB)
Prof. Alison Hardcastle
Instytut Oftalmologii UCL (WB)
Prof. Francesca Fanelli
Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia (Włochy)
Prof. Arie-Lev Gruzman
Uniwersytet Bar-Ilan (Izrael)
Prof. Christopher Dainty
University College London (WB)
Prof. Karl Wilhelm Koch
Uniwersytet w Oldenburgu (Niemcy)
Prof. Pearse Keane
Szpital okulistyczny Moorfields (WB)
Rof. POlaf Strauss
Szpital okulistyczny Moorfields (WB)
Rof. POlaf Strauss
Charite, Berlin (Niemcy)
Prof. Pablo Artal
Centrum Badawcze Optyki i Nanofizyki Uniwersytet w Murcji (Hiszpania)
Partnerzy zagraniczni


Instytut Okulistyki
University College London (UCL)
UC Irvine’s Gavin Herbert Eye Institute
Kalifornia, USA
Partner naukowy z Polski


Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa