Osiągnięcia

Biomateriały, choć kojarzone przede wszystkim z zastosowaniami w medycynie np. jako rusztowania dla hodowli tkanek i organów, sztuczne ścięgna i więzadła, cementy kostne, zastawki serca czy by-passy, mogą być także z powodzeniem wykorzystywane w ochronie środowiska np. jako biosorbenty służące do efektywnego oczyszczania z toksycznych związków wód lub gleb, czy polimery łatwo ulegające biodegradacji. To zastosowanie biomateriałów znajduje się w obszarze zainteresowań naukowców z ICRI-BioM.

Przykładowe publikacje

Water structure and hydration of polymer network in PMEO2MA hydrogels
K. Piechocki, M. Kozanecki, and J. Saramak
Polymer, 2020, 210, 122974
DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122974

Docking and QSAR of Aminothioureas at the SARS-CoV-2 S-Protein–Human ACE2 Receptor Interface
W. Płonka, A. Paneth, and P. Paneth
Molecules, 2020, 25, 4645
DOI: https://doi.org/10.3390/molecules25204645

Wkrótce więcej informacji

Biomateriały, choć kojarzone przede wszystkim z zastosowaniami w medycynie np. jako rusztowania dla hodowli tkanek i organów, sztuczne ścięgna i więzadła, cementy kostne, zastawki serca czy by-passy, mogą być także z powodzeniem wykorzystywane w ochronie środowiska np. jako biosorbenty służące do efektywnego oczyszczania z toksycznych związków wód lub gleb, czy polimery łatwo ulegające biodegradacji. To zastosowanie biomateriałów znajduje się w obszarze zainteresowań naukowców z ICRI-BioM.

Przykładowe publikacje

Water structure and hydration of polymer network in PMEO2MA hydrogels
K. Piechocki, M. Kozanecki, and J. Saramak
Polymer, 2020, 210, 122974
DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122974

Docking and QSAR of Aminothioureas at the SARS-CoV-2 S-Protein–Human ACE2 Receptor Interface
W. Płonka, A. Paneth, and P. Paneth
Molecules, 2020, 25, 4645
DOI: https://doi.org/10.3390/molecules25204645

Wkrótce więcej informacji