Polymer chemistry group (nieaktywna)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Christopher M. Plummer


Orcid 0000-0001-9027-7748Orcid 0000-0001-9027-7748
Zainteresowania naukowe dr Plummera leżą na pograniczu syntezy organicznej i chemii polimerów, w szczególności zagadnień związanych z modyfikacją po polimeryzacji oraz syntezą nowych monomerów do polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP/rROP/ROMP).

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania obejmą syntezę chemiczną nowych monomerów rROP zdolnych do instalowania degradowalnych wiązań w konwencjonalnych polimerach. Zsyntetyzowane monomery rROP zostaną przetestowane pod kątem ich zdolności do kopolimeryzacji z różnymi monomerami ważnymi komercyjnie, takimi jak monomery styrenowe, akrylanowe i winylowe. Przewiduje się zatem, że można wytworzyć (bio)degradowalne analogi polimerów ważnych z handlowego punktu widzenia, dostarczając ważnych odpowiedzi na współczesny problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.