Nanomaterial group

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr inż. Piotr Ślęczkowski


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-9257-6116Orcid 0000-0002-9257-6116
Piotr uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki (z wyróżnieniem) w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Piotra i Marii Curie (Paryż VI) oraz Uniwersytetu Twente. Prowadzone przez niego badania, których promotorem były Dr Emmanuelle Lacaze i Prof. Nathalie Katsonis, dotyczyły zrozumienia relacji pomiędzy ograniczeniem geometrycznym a chiralnością w układach cząsteczkowych.

Kolejnym etapem rozwoju naukowego Piotra było zdobycie doświadczenia w elektronice organicznej. Najpierw jako postdoc w grupie Prof. Jeong Weon Wu (Uniwersytet Ewha Womans), a później jako profesor badawczy w grupie Prof. Chihayi Adachi’ego (Uniwersytet Kiusiu). W 2017 r. Piotr dołączył do Katedry Fizyki Molekularnej Politechniki Łódzkiej, a od 2022 r. jest młodszym kierownikiem naukowym w ICRI-BioM.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Celem grupy jest rozwój materiałów funkcjonalnych złożonych z bloków budulcowych inspirowanych biologicznie i posiadających ugrupowania reagujące na bodźce . Strategia badawcza zakłada synergistyczne połączenie wiedzy z zakresu fizykochemii powierzchni oraz metod optycznych, którego rezultatem będą przełomowe badania organicznych cienkich warstw i nanostruktur o potencjalnych zastosowaniach w elektronice i sensoryce. Centralnym punktem proponowanych badań będzie wytworzenie materiałów właściwościach które będą wynikały z chiralności/helisowości użytych cząsteczek/struktur.