Computational simulations group (nieaktywna)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Adolfo Maximo Poma Bernaola


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-8875-3220Orcid 0000-0002-8875-3220
W 2011 roku dr Poma uzyskał stopień doktora pod kierunkiem prof. dr Kurta Kremera (kierownika grupy teorii polimerów, Max Planck Institute for Polymer Research w Moguncji). Odbył staż podoktorski w grupie prof. Giovanniego Ciccottiego na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapien-za” we Włoszech, pracując przy symulacjach biomolekularnych. W 2018 roku został mianowany na stanowisko adiunkta w Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), a od 2021 roku został młodszym kierownikiem grupy w ICRI-BioM.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania grupy mają na celu opracowanie strategii obliczeniowych próbkowania dużych zmian konformacyjnych biomolekuł, projektowanie syntetycznych sekwencji biopolimerowych, samoorganizację biopolimerów oraz nanomechanikę białek. Jako twórca modelu GoMARTINI, zespół dr Poma opracowuje nowe strategie dla wieloskalowego narzędzia. We współpracy z ekspertami w dziedzinie spektroskopii sił pojedynczych cząsteczek, badają interakcje molekularne i dalekosiężne skutki mutacji jednopunktowych na stabilność białek.