Biomaterial group

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr. Vignesh Kumaravel


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-4755-189XOrcid 0000-0003-4755-189X
Dr Vignesh Kumaravel ma około 9-letnie doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w renomowanych instytutach Azji, Bliskiego Wschodu i Europy (Republika Korei, Malezja, Katar i Irlandia). Ostatnio pracował jako doświadczony badacz w IT Sligo, Irlandia w projekcie EU Renewable Engine (2018-2021). Opracował nowatorskie materiały i technologie we współpracy z wybitnymi naukowcami ze środowisk akademickich i przemysłowych. Zrealizował wiele dużych projektów badawczych dotyczących wykorzystania materiałów funkcjonalnych. Jego odkrycia zostały opublikowane w najwyżej ocenianych międzynarodowych, recenzowanych czasopismach naukowych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Rozwój materiałów inteligentnych i funkcjonalnych, w szczególności:

a) Materiałów przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań jako opakowania żywności,

b) Reagujących na bodźce materiałów przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań medycznych oraz jako implanty,

c) Materiałów do bioelektrochemicznej konwersji dwutlenku węgla do produktów o wartości dodane,

d) Stabilnych termicznie akumulatorów do pojazdów elektrycznych nowej generacji,

e) Biodegradowalnych elektrod i elektrolitów dla urządzeń do magazynowania energii,

f) Materiałów do elektrokatalitycznej produkcji bio-wodoru.