ICRI-BioM

ICRI-BioMOśrodek realizuje projekt: „International Centre for Research on Innovative Biobased Materials”. Z pomocą nowoczesnych analiz komputerowych poszukuje i opracowuje nowe biomateriały, takie jak biokompatybilne polimery, biokatalizatory i biocząsteczki o funkcji transportowej lub regulatorowej w organizmie. Następnie naukowcy będą je syntetyzować i proponować ich zastosowanie w praktyce. Aby tego dokonać, planowane jest synergistyczne wykorzystanie chemii obliczeniowej, chemii polimerów, biochemii i biotechnologii.

Twórcy Projektu

Alexander Steinbüchel
Alexander Steinbüchel
Profesor
Uzyskał doktorat i habilitację na Uniwersytecie w Getyndze. W swojej karierze piastował wysokie stanowiska na renomowanych uniwersytetach, m.in.: Adjunkt na Uniwersytecie Króla Abdulaziza (Arabia Saudyjska), Katedra Mikrobiologii na Westfälische Wilhelms Universität Münster, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Buenos Aires. Opublikował wiele prac naukowych, jednocześnie jest redaktorem naczelnym dwóch czasopism („Applied Microbiology and Biotechnology” oraz „AMB Express”). Zainteresowania profesora koncentrują się wokół mikrobiologii molekularnej i biotechnologii, eksploracji procesów biodegradowalnych polihydroksyalkanianów, biosyntezy i biotechnologicznej produkcji poliamidów, a także biodegradacji kauczuku naturalnego i polimerów chemosyntetycznych.
Piotr Paneth
Piotr Paneth
Prof. dr hab. inż. 
Był dziekanem Wydziału Chemicznego i prorektorem ds. nauki Politechniki Łódzkiej, a także przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. organizacji nauki w ICRI-BioM i wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badania mechanizmów reakcji chemicznych i biochemicznych z wykorzystaniem efektów izotopowych, metod chemii obliczeniowej, chemometrii i bioinformatyki. Opublikował około 200 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.
Klaus Müllen
Klaus Müllen
Profesor
Był dyrektorem Max Planck Institute for Polymer Research i kontynuuje badania na uniwersytetach w Heidelbergu i Kolonii. Jego szerokie zainteresowania badawcze obejmują nowe reakcje tworzenia polimerów, chemie i fizyke pojedynczych cząsteczek, a także grafenów, dendrymerów i hybryd biosyntetycznych. Opublikował około 2000 artykułów. Otrzymał wiele nagród, doktoratów honoris causa i tytułów profesorskich, jest członkiem akademii krajowych i zagranicznych. W latach 2008-2009 był prezesem Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego (GDCh). W latach 2013-2014 był prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Postępu Nauki i Medycyny. W 2010 roku zdobył stypendium ERBN dla zaawansowanych naukowców za prace nad nanografenami. Jest redaktorem czasopisma Journal of the American Chemical Society.
Zagraniczny partner strategiczny


Instytut Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji
Partner naukowy


Uniwersytet Łódzki
Łódzki Uniwersytet Medyczny
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Bionanopark
Pozostali partnerzy


Adamed Pharma S.A.
Grupa Maspex
Grupa Pietrucha
Kompania Piwowarska SA, Asahi Group (KP SA-Asahi)
Polska
KB Folie Polska Sp. Z o.o. (KBF)
Polska
Hysytech (HST)
Włochy


Prof. Klaus Müllen
Instytut Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji (Niemcy)
Dr. Maciej Adamkiewicz
Prezes Adamed Pharma S.A., Czosnów (Polska)
Dr. Aleksander Bąkowski
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa (Polska)
Prof. Paul Blom
Director, Instytut Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji (Niemcy)
Prof. Janusz Bujnicki
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (Polska)
Prof. Christian Griesinger
Dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej im. Maxa Plancka w Getyndze (Niemcy)
Prof. em. Dieter Jahn
Wiceprezes ds. Kontaktów z Nauką i Zarządzania Innowacjami, BASF (Niemcy)
Prof. Kurt Kremer
Dyrektor Instytutu Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji (Niemcy)
Prof. Krzysztof Matyjaszewski
Uniwersytet Carnegie Mellon, Pittsburg (USA)
Prof. Bernd Nidetzki
Politechnika w Graz (Austria)
Prof. Jacek Ulański
Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka (Polska)
Prof. Tanja Weil
Director, Instytut Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji (Niemcy)
Dr Roland Wohlgemuth
Prezes, Swiss Coordination Committee for Biotechnology (SKB), Zurych (Szwajcaria)
Zagraniczny partner strategiczny


Instytut Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji
Partner naukowy


Uniwersytet Łódzki
Łódzki Uniwersytet Medyczny
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Bionanopark
Pozostali partnerzy


Adamed Pharma S.A.
Grupa Maspex
Grupa Pietrucha