Nauki Obliczeniowe

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Javier Alfaro


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-5553-6991Orcid 0000-0002-5553-6991
Dr Javier Alfaro uzyskał stopień magistra biochemii ze specjalizacją w bioinformatyce ewolucyjnej na Uniwersytecie Dalhousie (Kanada). Studia doktoranckie podjął na Uniwersytecie w Toronto, gdzie otrzymał stopień doktora w dziedzinie biofizyki medycznej. Obecnie kieruje grupą Nauk Obliczeniowych w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Jest kierownikiem polskiego zespołu w ramach międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt KATY w ramach programu Horyzont 2020, w którym tworzone są narzędzia, wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji, do diagnostyki chorób nowotworowych nerek.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Celem badań grupy dr Alfaro jest opracowanie metodami obliczeniowymi pakietu narzędzi wspomagających modulacje czynności układu odpornościowego pacjenta w celu zwiększenia skuteczności stosowanych terapii. Głównym zainteresowaniem grupy jest wzmocnienie rozwoju nowych strategii terapii immunoonkologicznych oraz ich precyzyjne dopasowanie do grup pacjentów. Opracowane narzędzia zostaną wykorzystane w projektowaniu szczepionek terapeutycznych do leczenia dysfunkcji układu odpornościowego jak choroby autoimmunologiczne i onkologiczne.