Immunologia Nowotworów

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-1201-295XOrcid 0000-0003-1201-295X
Prof. Natalia Marek-Trzonkowska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem w 2010 r. na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). W 2013 otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2019 tytuł profesora nauk medycznych. Jest współtwórcą pierwszej terapii klinicznej z zastosowaniem autologicznych limfocytów T regulatorowych (Tregs). Staż podoktorski odbyła w Uniwersytecie w Chicago (Stany Zjednoczone), częściowo w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej oraz Polish-American Medical Society (PAMS).

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania grupy koncentrują się głównie na opracowaniu nowej terapii adoptywnej niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC). Prowadzone prace dotyczą też projektowania oraz terapeutycznego zastosowania nowych cząsteczek potencjalizujących aktywność cytotoksyczną komórek przeciwnowotworowych. Ponadto, grupa koncentruje się na analizie mechanizmów szeroko pojętej tolerancji immunologicznej oraz odpowiedzi immunologicznej przeciw antygenom wirusa SARSCoV2. Wspólnie z grupą Biologii Chemicznej prowadzone są również badania nad pozyskiwaniem oraz terapeutycznym wykorzystaniem peptydów prezentowanych przez cząsteczki MHC.