Biologia Chemiczna

LIDER ZESPOŁU
LIDER ZESPOŁU

Dr Irena Dapic


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-0716-6500Orcid 0000-0002-0716-6500
Dr Irena Dapic obroniła pracę doktorską w 2014 roku na Uniwersytecie Zagrzebskim (Chorwacja). Jej badania dotyczyły wykorzystania spektrometrii mas w badaniach pochodnych aminokwasów oraz lipidów w próbkach klinicznych. W trakcie stażu podoktorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie (Holandia) dr Dapic opracowywała metody profilowania białek w próbkach biologicznych pochodzących z ludzkich tkanek oraz z płynów ustrojowych. Od 2018 roku kieruje grupą Biologii Chemicznej w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi na Uniwersytecie Gdańskim.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa Biologii Chemicznej pracuje nad poszukiwaniem nowych strategii terapeutycznych opartych o neoantygeny specyficzne dla różnych typów nowotworów oraz markery białkowe w nowotworach glejaka wielopostaciowego i raka przełyku. Grupa dr Dapic poszukuje również nowych sposobów zabezpieczania próbek materiału biologicznego pochodzącego z badań klinicznych, np. tkanek pochodzących z biopsji, umożliwiających bardziej precyzyjne oznaczanie proteomu i peptydomu.

LIDER ZESPOŁU
LIDER ZESPOŁU

Dr Sachin KoteOd 01.06.2021 z powodu nieobecności dr Dapic funkcję Lidera grupy pełni dr Sachin Kote. Badania, którymi aktualnie kieruje dr Kote koncentrują się na analizie peptydomu i jego wykorzystaniu w diagnostyce oraz terapii chorób nowotworowych człowieka.