ICCVS

ICCVSOśrodek realizuje projekt: “International Centre for Cancer Vaccine Science”. Jego działalność skupia się na badaniach nad spersonalizowanymi metodami immunoterapii nowotworów. Mechanizm ich działania opiera się na odpowiednim pobudzeniu układu odpornościowego osoby chorej, tak aby mógł on samodzielnie zwalczyć nowotwór.

Twórcy Projektu

prof. Natalia Marek-Trzonkowska
prof. Natalia Marek-Trzonkowska
Objęła stanowisko Dyrektora ICCVS w grudniu 2021. Jest liderem grupy Cancer Immunology. Prowadzone przez nią badania dotyczą klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Aktualnie pracuje nad terapią komórkową niedrobnokomórkowego raka płuca. Staż podoktorski odbyła w University of Chicago, gdzie pracowała przy przeszczepach wysp trzustkowych oraz prowadziła badania nad nowymi metodami indukcji tolerancji immunologicznej. Laureatka krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. dwóch Nagród Naukowych za badania nad klinicznym zastosowanie komórek T regulatorowych przyznanych przez European Federation of Immunological Societies (EFIS;Wiedeń oraz Glasgow), Nagrody Polish- American Medical Society (PAMS; Chicago), Young Investigator Award przyznanej przez International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD; Istambuł), dwóch nagród naukowych przyznanych przez The International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA, Praga) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Założycielami ICCVS początkowo byli: prof. Theodore Hupp oraz prof. Robin Fahraeus. Z dniem 1 czerwca 2021 prof. Hupp zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora ICCVS oraz lidera grupy, natomiast prof. Fahraeus z dniem 1 sierpnia 2021 zrezygnował z pełnienia funkcji lidera grupy w ramach ICCVS. Obecnie prace nad projektem kontynuuje prof. Trzonkowska.
Partner strategiczny


Uniwersytet w Edynburgu

Prof. Grzegorz Węgrzyn
Uniwersytet Gdański (Polska)
Dr. James Clark
Predictimmune (WB)
Prof. Jeremy Bradshaw
Uniwersytet Bath (WB)
Prof. Laura Elo
Centrum Biotechnologii w Turku (Finlandia)
Prof. Rafał Dziadziuszko
Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Prof. David Argyle
Uniwersytet Edynburski (WB)
Prof. Richard Mellanby
Uniwersytet Edynburski (WB)
Dr. Laura Bindila
Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy)
Prof. Ryszard Smoleński
Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Dr. Markus Waldhuber
adivo GmbH (Niemcy)
Dr. Guillaume Darrasse-Jeze
Uniwersytet Paryski /INSERM (Francja)
Partner strategiczny


Uniwersytet w Edynburgu