Osiągnięcia

Każdy komputer, telefon komórkowy czy inne urządzenie elektroniczne posiada w sobie kawałek kryształu. Większość z tych kryształów została wyhodowana przy użyciu metody opracowanej w 1916 r. przez polskiego chemika, prof. Jana Czochralskiego. Jest to do dziś najczęściej stosowana technika wytwarzania monokryształów półprzewodników na świecie, zwłaszcza krzemu do produkcji przyrządów elektronicznych. ENSEMBLE3 (zawsze 3 w indeksie górnym), opierając się na tej mocnej stronie polskiej nauki i technologii, zamierza rozwijać metody wzrostu kryształów i wykorzystywać je dla rozwoju nowych materiałów fotonicznych.

Przykładowe publikacje

Wkrótce więcej informacji

Każdy komputer, telefon komórkowy czy inne urządzenie elektroniczne posiada w sobie kawałek kryształu. Większość z tych kryształów została wyhodowana przy użyciu metody opracowanej w 1916 r. przez polskiego chemika, prof. Jana Czochralskiego. Jest to do dziś najczęściej stosowana technika wytwarzania monokryształów półprzewodników na świecie, zwłaszcza krzemu do produkcji przyrządów elektronicznych. ENSEMBLE3 (zawsze 3 w indeksie górnym), opierając się na tej mocnej stronie polskiej nauki i technologii, zamierza rozwijać metody wzrostu kryształów i wykorzystywać je dla rozwoju nowych materiałów fotonicznych.

Przykładowe publikacje

Wkrótce więcej informacji