Monokryształy Tlenkowe

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Oleg Sidletskiy


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-0865-6517Orcid 0000-0003-0865-6517
Oleg Sidletskiy uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki kryształów molekularnych i ciekłych w Instytucie Monokryształów NAS na Ukrainie w 2004 roku, habilitację na kierunku Inżynieria Materiałowa w 2018 roku, a tytuł profesora w roku 2020 w Instytucie Materiałów Scyntylacyjnych NAS na Ukrainie. Jego podstawowe zainteresowania badawcze obejmują chemię, fizykę i technologię wzrostu kryształów oraz rozwój materiałów scyntylacyjnych. Opublikował 121 artykułów, artykułów przeglądowych oraz rozdziałów w książkach.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania prowadzone w ramach grupy opierają się na ponad 30-letnim doświadczeniu w technologii krystalizacji monokryształów tlenkowych. Grupa zajmuje się otrzymywaniem i badaniem nowych monokryształów i technologii do ich wytwarzania, a także współpracuje z innymi grupami w celu wykorzystania materiałów do nowych zastosowań. Posiadamy doświadczenie w zakresie otrzymywania materiałów krystalicznych w zastosowaniu jako: aktywne materiały laserowe – w szczególności materiały laserowe do bliskiej podczerwieni, dla mikrolaserów i laserów o szerokim spektrum emisyjnym (1-3 μm), materiały nieliniowe dla generacji drugiej harmonicznej, kryształy jako modulatory pasywne, materiały podłożowe, materiały piezoelektryczne, ferroelektryki relaksory, nowe materiały scyntylacyjne do tomografów PET i PEM, materiały na izolatory optyczne.