Konwersja energii słonecznej

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Yuriy Dedkov


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-7904-2892Orcid 0000-0001-7904-2892
Yuriy Dedkov uzyskał stopień doktora w RWTH Aachen (2004) i doktora habilitowanego w TU Dresden (2013). Pracował w kilku instytucjach i firmach w Niemczech i Chinach, a jego badania były nagradzane prestiżowymi nagrodami, takimi jak Gaede Prize (2014), Shanghai 1000 Talent Professor (2017) i Mercator Visiting Professor (2019). Ma głębokie doświadczenie w wielu eksperymentalnych metodach badania powierzchni. Obecnie zajmuje się badaniami właściwości katalitycznych różnych obiektów, w tym fotoelektrochemią, fotowoltaiką i innymi zastosowaniami konwersji energii.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa będzie odpowiedzialna za prace nad materiałami otrzymywanymi w Centrum w kierunku zastosowań konwersji energii słonecznej. Ostatnie osiągnięcia w inżynierii energetyki słonecznej koncentrują się na materiałach kompozytowych i wielowarstwowych o wysoce nieliniowych właściwościach optycznych, które zwiększają wydajność konwersji światła. Celem badawczym grupy jest opracowanie nowatorskich metod otrzymywania materiałów w obszarach fotoelektrochemii, fotowoltaiki i innych zastosowań konwersji energii. Do tej pory z powodzeniem demonstrowaliśmy wykorzystanie kompozytów eutektycznych do wytwarzania wodoru w rozszczepianiu wody.