Grupa Badawcza nr 4 (Lab 4 i WG 4)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. IWC PAN Dmitry Lyubchenko


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-1443-403XOrcid 0000-0003-1443-403X
Prof. IWC PAN Dmitri V. Lioubtchenko otrzymał tytuł naukowy inżyniera, magistra oraz stopień doktora w zakresie fizyki stosowanej i matematyki na Wydziale Elektroniki Fizycznej i Kwantowej Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii, odpowiednio w latach 1993, 1994 i 1998 r. W 1998 r. dołączył do Laboratorium Radiowego Politechniki Helsińskiej, obecnie Uniwersytetu Aalto w Finlandii, gdzie został docentem. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie nauk z zakresu elektrotechniki, szczególnie w opracowywaniu nowych materiałów do zastosowań mikrofalowych i optoelektronicznych oraz w przygotowywaniu aktywnych i pasywnych falowodów dielektrycznych i komponentów dla zakresu częstotliwości powyżej 100 GHz. Opublikował ponad 100 artykułów w recenzowanych książkach, czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jest także autorem dwóch monografii na temat fal milimetrowych oraz falowodów i rezonatorów prętów dielektrycznych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zadaniem grupy jest badanie nowych możliwości w optyce dyfrakcyjnej, nowych typów materiałów i silnych, czynnych układów funkcjonalnych. Ma to na celu połączenie promieniowania THz z urządzeniami i komponentami opartymi m.in. o materiały szerokoprzerwowe i nanomateriały węglowe (grafen, nanorurki). WG4 zajmuje się wyznaczaniem parametrów materiałowych, projektowaniem struktur pasywnych, w tym anten, soczewek i filtrów, jak również optymalizacją ich połączenia z aktywnymi urządzeniami THz oraz pełną charakteryzacją wytworzonych układów.