Grupa Badawcza nr 3 (Lab 3 i WG 3)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. IWC PAN Alvydas Lisauskas


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-1610-4221Orcid 0000-0002-1610-4221
Prof. IWC PAN Alvydas Lisauskas otrzymał w 1995 r. dyplom z fizyki na Uniwersytecie Wileńskim. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 2001 r. w Royal Institute of Technology w Sztokholmie. W 2002 r. dołączył do Grupy Ultraszybkiej Spektroskopii i Fizyki Terahercowej na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Od 2014 roku jest profesorem i wiodącym naukowcem na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie. W projekcie CENTERA jest kierownikiem grupy badawczej nr 3, która zajmuje się aktywnymi THz układami scalonymi. Jego zainteresowania obejmują fotonikę, urządzenia przystosowane do pomiarów z zakresu częstotliwości terahercowych oraz techniki obrazowania terahercowego.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Obszarem badań LAB 3 są aktywne układy terahercowe implementowane w formie scalonej. Technologia THz, wciąż w początkowej fazie rozwoju, potrzebuje systematycznego napływu nowych rozwiązań zarówno w dziedzinie generacji, jak i detekcji promieniowania THz. WG3 stara się równolegle realizować dwa podejścia: naukowe oraz aplikacyjne. Z jednej strony prowadzone są badania związane z modelowaniem struktur THz i budowaniem opisów zjawisk fizycznych, a z drugiej dbamy o to, aby parametry opracowanych przyrządów predysponowały je do użycia w rzeczywistych systemach. W swej pracy WG3 koncentruje się na technologiach Si, GaAs, InP, GaN oraz AlN.