Grupa Badawcza nr 1 (Lab 1 i WG 1)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. dr hab. Wojciech Knap


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-4537-8712Orcid 0000-0003-4537-8712
Prof. dr hab. Wojciech Knap uzyskał tytuł Profesora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1987 r. pracował we Francji jako Profesor Nadzwyczajny na Uniwersytecie w Montpellier, w Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych w Grenoble, oraz w Laboratorium Impulsowych Pól Magnetycznych w Toulouse. Od 1992 roku pracuje we Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Montpellier. Pełnił rolę visiting researcher w Instytucie Politechniki w Rensselaer w stanie Nowy Jork oraz na Uniwersytecie Tohoku w Japonii. Prof. Knap zajmuje się badaniami właściwości półprzewodników w dalekiej podczerwieni (promieniowanie terahercowe), szczególnie zastosowaniami wzbudzania plazmy terahercowej w nanostrukturach.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Lab 1 koncentruje się na niestabilnościach plazmy w strukturach dwu i trójwymiarowych, szczególnie w systemach ciała stałego z fermionami Diraka i izolatorami topologicznymi. Oryginalność i innowacyjność zaproponowanych badań wynika z synergicznych poszukiwań w ostatnio rozwiniętych dziedzinach: nauki związane z terahercami, nauka o nanostrukturach, izolatory topologiczne i nauka o materiałach podobnych do grafenu (materia Diraca). Terahercowe niestabilności plazmy są istotne do efektywnego wykrywania i emisji promieniowania terahercowego i przyczynią się do lepszego zrozumienia nowych materiałów takich, jak materia dirakowska z jej naturalnymi częstotliwościami pojawiającymi się w częstotliwościach terahercowych.