CENTERA

CENTERAOśrodek realizuje projekt: „Center for Terahertz Research and Applications (CENTERA)”. Powstał, by opracowywać przełomowe technologie, wykorzystujące promieniowanie terahercowe (THz), jak np. szybkie skanery czy analizatory składu chemicznego, nadające się do zastosowania w różnych obszarach gospodarki i nadzoru bezpieczeństwa. Praktyczne wykorzystanie promieniowania THz nie było dotąd możliwe przez wysokie koszty oraz duże rozmiary i energochłonność obecnych nadajników i detektorów fal THz. Aby wprowadzić technologie THz na szeroki rynek, CENTERA prowadzi interdyscyplinarne badania nad możliwościami generowania, emitowania, przetwarzania i odbierania fal THz przez systemy oparte na znanych, tanich technologiach urządzeń połprzewodnikowych (tranzystorach, układach scalonych).

Twórcy Projektu

Prof. dr hab. Wojciech Knap
Prof. dr hab. Wojciech Knap
Prof. dr hab. Wojciech Knap – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat związany z University of Montpellier oraz z National Centre for Scientific Research (CNRS) we Francji. W ramach międzynarodowego laboratorium LIA-TERAMIR koordynuje działalność Laboratorium Promieniowania Terahercowego (TeraGaN) w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor lub współautor ponad 200 artykułów w międzynarodowych specjalistycznych czasopismach naukowych oraz autor kilku patentów. Działalność naukowa profesora Knapa jest wielowymiarowa i dotyczy m.in. absorpcji i emisji światła terahercowego przez nośniki swobodne i związane na stanach płytkich domieszek, heterostruktury z udziałem azotków GaN/AlGaN, wzbudzenia plazmowego w nanotranzystorach oraz promieniowania terahercowego struktur plazmonicznych.
Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki
Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki
Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki – absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, profesor tej uczelni. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Technologii Elektro nowej w Warszawie, habilitację w INPG Grenoble. Światowej klasy ekspert w zakresie przyrządów półprzewodnikowych i zaawansowanych technologii mikroelektronicznych. Na ukowiec, biznesmen. Pracował w słynnych laboratoriach badawczych CNET, wykładał w École Polytechnique Fédérale w Lozannie, w Institut National Polytechnique w Grenoble i w SUPELEC w Rennes. Przez 19 lat wiceprezydent i dyrek tor Programu Zaawansowanych Przyrządów i Technologii w STMicroelectronics - europejskiego lidera w produkcji układów elektronicznych. Opracował UTBB FDSOI - wiodącą technologię CMOS w STMicroelectronics, zaimplementowaną w Globalfoundries Drezno i w SAMSUNG. Autor/współautor 350 artykułów naukowych, 85 patentów. Ma tytuł IEEE Fellow i STMicroelectronics Company Fellow.
Zagraniczni partnerzy strategiczni


Uniwersytet Goethego
Frankfurt (GUF, Niemcy)
Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Lille (IEMN, Francja)
Centrum Terahertzowe
Ratyzbon (Niemcy)
Królewski Instytut Technologiczny (KTH)
Sztokholm (Szwecja)
Uniwersytet Kalifornijski
Riverside (USA)
Uniwersytet ITMO
Petersburg (Rosja)
Laboratorium Charlesa Coulomba, Uniwersytet
Montpellier (Francja)
RIKEN THz Center
Japonia
Uniwersytet Tohoku
Sendai (Japonia)
Uniwersytet w Osace
Japonia

Prof. Sylvain Bollaert
CNRS: Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Lille (Francja)
Prof. Tomasz Dietl
Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa, (Polska)
Dr. Guillaume Ducoumau
CNRS: Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Lille (Francja)
Prof. Viktor Krozer
Instytut Fizyki, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy)
Dr. Jean Francois Lampin
CNRS: Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Lille (Francja)
Prof. Jacek Marczewski
Instytut Technologii Elektronowej (ITE), Warszawa (Polska)
Prof. Hartmudt Roskos
Instytut Fizyki, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy)
Prof. Sylwester Porowski
Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk, Warszawa (Polska)
Prof. Tomasz Starecki
Politechnika Warszawska, Polska
Prof. Gintaras Valusis
Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych, Wilno, Wilno (Litwa)
Dr. Jerzy Lusakowski
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Zagraniczni partnerzy strategiczni


Uniwersytet Goethego
Frankfurt (GUF, Niemcy)
Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Lille (IEMN, Francja)
Centrum Terahertzowe
Ratyzbon (Niemcy)
Królewski Instytut Technologiczny (KTH)
Sztokholm (Szwecja)
Uniwersytet Kalifornijski
Riverside (USA)
Uniwersytet ITMO
Petersburg (Rosja)
Laboratorium Charlesa Coulomba, Uniwersytet
Montpellier (Francja)
RIKEN THz Center
Japonia
Uniwersytet Tohoku
Sendai (Japonia)
Uniwersytet w Osace
Japonia