Osiągnięcia

Miniaturowe struktury przypominające mózg, czyli organoidy mózgowe, to nowatorskie modele badawcze wykorzystywane w BRAINCITY. Organoidy mózgowe hoduje się z komórek macierzystych, pozyskanych z krwi obwodowej lub komórek skóry. Organoidy te dają wgląd w mechanizmy leżące u podłoża schorzeń nerwowych i psychicznych, a także umożliwiają testowanie potencjalnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Jedną z właściwości mózgu, badanych w BRAINCITY, jest neuroplastyczność. To zdolność do reorganizacji sieci komórek nerwowych pod wpływem różnych bodźców. Gdy spotykamy nowych ludzi, nabywamy nowych doświadczeń lub czegoś się uczymy, zmienia się liczba i rozmieszczenie synaps, czyli połączeń między neuronami. Neuroplastyczność jest kluczowa dla zachowania zdrowia mózgu.

Przykładowe publikacje

Distinct circuits in rat central amygdala for defensive behaviors evoked by socially signaled imminent versus remote danger

Andraka K., Kondrakiewicz K., Rojek-Sito K., Ziegart-Sadowska K., Meyza K., Nikolaev T., Hamed A., Kursa M., Wójcik M., Danielewski K., Wiatrowska M., Kublik E., Bekisz M., Lebitko T., Duque D., Jaworski T., Madej H., Konopka W., Boguszewski P.M., Knapska E.

Current Biology, 2021, 31: 1-12

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.03.047

Inhibition of Matrix Metalloproteinase 9 activity promotes synaptogenesis in the hippocampus

Salamian A., Legutko D., Nowicka K., Badyra B., Kaźmierska-Grębowska P., Caban B., Kowalczyk T., Kaczmarek L., Beroun A.

Cerebral Cortex, 2021, 00: 1-16

DOI: https://doi.org/10.1093/cercor/bhab050

Worsening of preexisting psychiatric conditions during the COVID-19 pandemic 

Gobbi S., Płomecka M.B., Ashraf Z., Radziński P., Neckels R., Lazzeri S., Dedić A., Bakalović A., Hrustić L., Skórko B., Es Haghi S., Almazidou K., Rodríguez-Pino L., Alp A.B., Jabeen H., Waller V., Shibli D., Behnam M.A., Arshad A.H., Barańczuk-Turska Z., Haq Z., Qureshi S.U., Jawaid A.

Frontiers in Psychiatry, 2020, 11: 581426

DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.581426

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
Eco-HAB - ecologically relevant assay for testing spontaneous social interactions in group-housed mice
Zgłaszający
E. Knapska, P. Boguszewski, B. Juszczyk, G. Kasprowicz, R. Krawczyk, S. Łęski (CTF PAN)
Numer zgłoszenia
US10638722
Tytuł
Ifenprodil for use in the treatment of chronic seizures
Zgłaszający
L. Kaczmarek, A. Gorlewicz
Numer zgłoszenia
P.434336
Data zgłoszenia
16.06.2020
Tytuł
Derivatives of 4,5-dihydrooxazol-2-yl amine for use in preventing or treating alcoholism
Zgłaszający
L. Kaczmarek, B. A. Frycz, M. Stefaniuk, K. Nowicka
Numer zgłoszenia
P.434449
Data zgłoszenia
25.06.2020
Tytuł
Use of Marimastat for preventing and/or treating epileptogenesis.
Zgłaszający
L. Kaczmarek, B. Pijet-Binkiewicz, A. Konopka, E. Rejmak-Kozicka
Numer zgłoszenia
P.430263, PCT/IB2019/055040
Data zgłoszenia
17.06.2019

Miniaturowe struktury przypominające mózg, czyli organoidy mózgowe, to nowatorskie modele badawcze wykorzystywane w BRAINCITY. Organoidy mózgowe hoduje się z komórek macierzystych, pozyskanych z krwi obwodowej lub komórek skóry. Organoidy te dają wgląd w mechanizmy leżące u podłoża schorzeń nerwowych i psychicznych, a także umożliwiają testowanie potencjalnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Jedną z właściwości mózgu, badanych w BRAINCITY, jest neuroplastyczność. To zdolność do reorganizacji sieci komórek nerwowych pod wpływem różnych bodźców. Gdy spotykamy nowych ludzi, nabywamy nowych doświadczeń lub czegoś się uczymy, zmienia się liczba i rozmieszczenie synaps, czyli połączeń między neuronami. Neuroplastyczność jest kluczowa dla zachowania zdrowia mózgu.

Przykładowe publikacje

Distinct circuits in rat central amygdala for defensive behaviors evoked by socially signaled imminent versus remote danger

Andraka K., Kondrakiewicz K., Rojek-Sito K., Ziegart-Sadowska K., Meyza K., Nikolaev T., Hamed A., Kursa M., Wójcik M., Danielewski K., Wiatrowska M., Kublik E., Bekisz M., Lebitko T., Duque D., Jaworski T., Madej H., Konopka W., Boguszewski P.M., Knapska E.

Current Biology, 2021, 31: 1-12

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.03.047

Inhibition of Matrix Metalloproteinase 9 activity promotes synaptogenesis in the hippocampus

Salamian A., Legutko D., Nowicka K., Badyra B., Kaźmierska-Grębowska P., Caban B., Kowalczyk T., Kaczmarek L., Beroun A.

Cerebral Cortex, 2021, 00: 1-16

DOI: https://doi.org/10.1093/cercor/bhab050

Worsening of preexisting psychiatric conditions during the COVID-19 pandemic 

Gobbi S., Płomecka M.B., Ashraf Z., Radziński P., Neckels R., Lazzeri S., Dedić A., Bakalović A., Hrustić L., Skórko B., Es Haghi S., Almazidou K., Rodríguez-Pino L., Alp A.B., Jabeen H., Waller V., Shibli D., Behnam M.A., Arshad A.H., Barańczuk-Turska Z., Haq Z., Qureshi S.U., Jawaid A.

Frontiers in Psychiatry, 2020, 11: 581426

DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.581426

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
Eco-HAB - ecologically relevant assay for testing spontaneous social interactions in group-housed mice
Zgłaszający
E. Knapska, P. Boguszewski, B. Juszczyk, G. Kasprowicz, R. Krawczyk, S. Łęski (CTF PAN)
Numer zgłoszenia
US10638722
Tytuł
Ifenprodil for use in the treatment of chronic seizures
Zgłaszający
L. Kaczmarek, A. Gorlewicz
Numer zgłoszenia
P.434336
Data zgłoszenia
16.06.2020
Tytuł
Derivatives of 4,5-dihydrooxazol-2-yl amine for use in preventing or treating alcoholism
Zgłaszający
L. Kaczmarek, B. A. Frycz, M. Stefaniuk, K. Nowicka
Numer zgłoszenia
P.434449
Data zgłoszenia
25.06.2020
Tytuł
Use of Marimastat for preventing and/or treating epileptogenesis.
Zgłaszający
L. Kaczmarek, B. Pijet-Binkiewicz, A. Konopka, E. Rejmak-Kozicka
Numer zgłoszenia
P.430263, PCT/IB2019/055040
Data zgłoszenia
17.06.2019