Pracownia Plastyczności Neuronalnej

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Anna Beroun


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-4376-5241Orcid 0000-0003-4376-5241
Dr Anna Beroun uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Getyndze w 2012 roku. Staż podoktorski odbyła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Otrzymała granty na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz publikowała w prestiżowych czasopismach, takich jak Nature Neuroscience, PNAS, EMBO J, czy Biological Psychiatry. Jej publikacje zostały wyróżnione nagrodami im. Jerzego Konorskiego, przyznawanymi za najlepsze prace badawcze z dziedziny neurobiologii w Polsce.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Praca badawcza dr Beroun skupia się wokół plastyczności synaptycznej komórek nerwowych związanej z procesem uczenia. Celem badań jest poznanie w jaki sposób modyfikacje synaps w układzie nagrody w mózgu przyczyniają się do powstawania pamięci apetytywnej (zapamiętywania pozytywnych zdarzeń) oraz jakie procesy odpowiadają za powstawanie uzależnień – wyjątkowo trwałej pamięci. W swoich badaniach dr Beroun wykorzystuje techniki m. in. elektrofizjologii i optogenetyki.