Pracownia Neurofizjologii Umysłu

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Jan Kamiński


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-8663-7314Orcid 0000-0002-8663-7314
Dr Jan Kamiński, kierownik pracowni Neurofizjologii Umysłu, obronił tytuł magistra na Uniwersytecie SWPS w 2007. W 2012 obronił doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Dwukrotny stypendysta programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureat EBBS Rhodes Young Investigator Award i konkursu Primus Inter Pares. Jest autorem artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych takich jak Nature Neuroscience, Neuron czy Current Biology.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

W Pracowni Neurofizjologii Umysłu wykorzystujemy unikatową możliwość rejestracji pojedynczych neuronów u ludzi podczas zabiegów klinicznych, w których bezpośredni dostęp do mózgu jest wymagany ze względów klinicznych. Naszym celem jest poznanie neuronalnych mechanizmów odpowiadających za przebieg wyższych procesów poznawczych oraz ich patologii związanych z chorobami układu nerwowego. Do tego celu używamy zaawansowanych metod analizy danych, takich jak uczenie maszynowe czy modelowanie sieci neuronalnych.