Pracownia Neurobiologii

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-7207-3490Orcid 0000-0002-7207-3490
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, ur. w 1957 r. Członek PAN, EMBO i Academia Europaea; kierownik Pracowni Neurobiologii oraz MAB BRAINCITY Instytutu Nenckiego PAN. Dr 1983; dr hab. 1988; prof. 1996. Ponad 250 publikacji w czasopismach międzynarodowych (cyt. ponad 10 000 razy); ponad 450 wykładów naukowych na zaproszenie, członek komitetów programowych czołowych konferencji międzynarodowych; kierownik ponad 50 projektów badawczych. Pełnił kierownicze funkcje m.in. w PAN, Academia Europaea, EMBO, IBRO, ISN, NCN, panelach ERC. Wyróżniony Nagrodą FNP w 2000 r. i Nagrodą Premiera w 2011 r.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Dalekosiężnym celem badań Pracowni Neurobiologii jest poznanie relacji mózg-umysł, wychodząc z założenia, że można zlokalizować w mózgu czynności umysłu oraz wyjaśnić ich molekularne i komórkowe podłoże u zwierząt doświadczanych i ludzi. Obecne badania ogniskują się wokół MMP-9 (ang. matrix metalloproteinase-9, metaloproteazy macierzowej) i jej roli w uczeniu apetytywnym, uzależnieniach, rozwoju padaczki, schizofrenii i zaburzeń autystycznych.